DOCENTEN

Onderzoeksvaardigheden aanleren in een internationale context

Hoe GLOBE inzetten op school?

Er zijn verschillende onderzoeksprojecten waarbij leerlingen een onderzoek uitvoeren in de schoolomgeving. Ze verzamelen daarbij meetgegevens die ze kunnen delen met andere leerlingen wereldwijd en met de GLOBE wetenschappers. Bij iedere onderzoeksmodule wordt samengewerkt met een wetenschapper van een instituut (o.a. KNMI, RIVM, Wageningen UR).
Iedere module bestaat uit een leerling- en een docentendeel en is flexibel uit te voeren en af te stemmen op uw leerlingen, doordat er gekozen kan worden uit verschillende onderdelen.
Meer informatie en achtergronden over GLOBE…

Leerlijn onderzoeken

Een vakoverstijgende leerlijn onderzoeksvaardigheden opzetten? Dat kan met de GLOBE Science School…

Start pagina

Voor docenten die al lid zijn van GLOBE is er de speciale START PAGINA.

Aansluiting bij vakken

GLOBE sluit goed aan bij de volgende vakken:

GLOBE in het curriculum

VMBO, onderbouw HAVO/VWO
Vallende zaadjes (intro module onderzoeken)
Duurzame ontwikkeling
 (intro module GLOBE)
Water (i.s.m. Wageningen UR)
Natuurkalender (i.s.m. Wageningen UR)
Weer (i.s.m. KNMI)

Bovenbouw HAVO/VWO
Aerosolen (i.s.m. KNMI)
Bodem (i.s.m. RIVM)

Vak
bi, na
ak
bi, sk
bi
ak, na
.
.
bi, sk, nlt, ak
na, sk, nlt

 

Overzicht onderzoeksprojecten…

GLOBE Science School

Wilt u GLOBE integreren d.m.v. een “doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden” bij de bètavakken en aardrijkskunde? Kijk dan bij de GLOBE Science School.

Video: Leraar24 over GLOBE als goede manier voor vakoverstijgend onderwijs.

Tweetalig onderwijs

GLOBE heeft een netwerk van duizenden scholen in meer dan 100 landen (EIO) en heel veel Engelstalige content (CLIL). We organiseren speciaal voor tto scholen een jaarlijkse Science Fair waar leerlingen hun resultaten kunnen presenteren in het Engels.

 

Onderzoeks webtool voor leerlingen

GLOBE doen is wetenschap bedrijven. Dat betekent: onderzoeksvragen bedenken, onderzoeksopzet maken, onderzoeken, data analyseren, concluderen, rapporteren en nieuwe vragen bedenken.
Deze onderzoekscyclus wordt stap voor stap uitgelegd in de webtool. Deze tool is niet alleen voor GLOBE, maar voor alle onderzoeksprojecten bruikbaar.
Ga naar de webtool…

Om te zien hoe de onderzoekscyclus in de praktijk kan worden toegepast, is er een voorbeelduitwerking gemaakt van het onderzoeksproject ‘vallende zaadjes’.
Ga naar de webtool voorbeelduitwerking onderzoekscyclus ‘vallende zaadjes’…

GLOBE Science School

Scholen die het ‘leren onderzoeken’ willen inbedden in een betabrede leerlijn kunnen deelnemen aan de GLOBE Science School. Hierbij maken de leerlingen vanaf de brugklas tot het eindexamen gebruik van de onderzoekscyclus

GLOBE onderzoekscyclus
Basis van ieder onderzoek. Bijbehorende poster is tegen verzendkosten te bestellen voor GLOBE scholen.

Hoe vaak metingen doen?

Hoe vaak u de leerlingen metingen wilt laten doen is vooral afhankelijk van de beschikbare tijd. In de GLOBE lesmappen zitten hiervoor diverse suggesties. Een aantal mogelijkheden:

 • Vergelijk metingen in de tijd. Hiervoor moet over een langere periode metingen worden gedaan (bij voorkeur jaarlijks rond de zelfde periode). Hierdoor kunnen data worden vergeleken en veranderingen waargenomen.Project(week) opzetten. Dit kan voor een enkel vak, maar ook vakoverstijgend.
 • Vergelijk metingen tussen locaties. Hiervoor hoeft slecht over een korte periode onderzoek te worden gedaan. Eventueel kan het beperkt worden tot een eenmalige meting. Hierbij kan de school zelf op meerdere locaties en/of de metingen vergelijken met metingen van een andere school (elders op de wereld).

Training & Ondersteuning

 • GLOBE dag: jaarlijks evenement in het vroege voorjaar waar docenten door wetenschappers getraind worden in het doen van GLOBE onderzoek.
 • Training op school: wij kunnen ook een training verzorgen op school. Bij deze training kunt u zelf bepalen welk(e) onderzoeksproject(en) uw voorkeur hebben.
  • Start-up bijeenkomst: om te beginnen met GLOBE of deelname te intensiveren.
  • Ondersteuningsaanbod: workshops over de onderzoeksprojecten van GLOBE en de bijbehorende thema’s zoals internationlisering en onderzoeksvaardigheden.
 • Training onderzoeksvaardigheden: samen met Universiteit Utrecht organiseert GLOBE jaarlijks een intensieve bijscholing van 6 dagdelen. U kunt zowel de landelijke cursus (te Utrecht) volgen als de cursus op school laten verzorgen. Neem voor meer informatie en een kostenopgave contact op.
 • GLOBE Science School: u kunt het predicaat GLOBE Science School ontvangen door op school een leerlijn onderzoeken te ontwikkelen waarvan GLOBE deel uitmaakt. Ondersteund door GLOBE geeft u in een interdiciplinair team van bèta en aardrijkskunde docenten de leerlijn vorm. Lees meer…

Zie de agenda voor actuele data en meer informatie…

Internationalisering

31.000 scholen in 119 landen zijn ingeschreven bij GLOBE (ieder ballonnetje geeft het aantal scholen in dat land weer). Bekijk op interactieve kaart of je school al mee doet.

Mogelijkheden

 • Gebruik de collaboration finder. U kunt daarmee zoeken naar docenten met vergelijkbare interesses, in een land naar keuze om samen een GLOBE onderzoeksproject op te zetten. Eventueel kunt u een Erasmus+ subsidie aanvragen voor een uitwisselingsproject.
 • Neem deel aan een internationale bijeenkomsten waaraan docenten en soms leerlingen kunnen deelnemen. Check de agenda.
 • Doe mee aan de Virtual Science Symposium. Leerlingen uploaden hun GLOBE onderzoeksverslag, krijgen feedback van een team van internationale wetenschappers en maken kans om hun rapport op een internationale GLOBE bijeenkomst te presenteren.

Voor alle activiteiten moet uw school lid zijn van GLOBE.