DOCENTEN

Onderzoeksvaardigheden aanleren in een internationale context

Hoe GLOBE inzetten op school?

Er zijn verschillende onderzoeksprojecten waarbij leerlingen een onderzoek uitvoeren in de schoolomgeving. Ze verzamelen daarbij meetgegevens die ze kunnen delen met andere leerlingen wereldwijd en met de GLOBE wetenschappers. Bij iedere onderzoeksmodule wordt samengewerkt met een wetenschapper van een instituut (o.a. KNMI, RIVM, Wageningen UR).

Iedere module bestaat uit een leerling- en een docentendeel en is flexibel uit te voeren en af te stemmen op uw leerlingen, doordat er gekozen kan worden uit verschillende onderdelen.

Het lesmateriaal kan worden gebruikt in de reguliere les, maar zijn ook een uitermate geschikte invulling voor projectweken, plusklassen, profielwerkstukken. Ook past het goed bij bijzonder onderwijsconcepten als Technasium, tweetalig onderwijs, of WON.
Meer informatie en achtergronden over GLOBE…

Leerlijn onderzoeken

Een vakoverstijgende leerlijn onderzoeksvaardigheden opzetten? Dat kan met de GLOBE Science School…

Startpagina

Voor docenten die al lid zijn van GLOBE is er de speciale STARTPAGINA.

Aansluiting bij vakken

Het lesmateriaal van GLOBE sluit goed aan bij de volgende vakken:

VMBO, onderbouw HAVO/VWO
Vallende zaadjes (intro module onderzoeken)
Duurzame ontwikkeling
 (intro module GLOBE)
Water & Waterdiertjestelling (i.s.m. Wageningen UR)
GrowApp (i.s.m. Wageningen UR)
Weer (i.s.m. KNMI)
Plastic Soup (i.s.m. the Plastic Soup Foundation)

Bovenbouw HAVO/VWO
Aerosolen (i.s.m. KNMI)
Bodem (i.s.m. RIVM)
Urban Heat Island-effect (i.s.m. University of Toledo & NASA)

Vak
bi, na
ak
bi, sk
bi
ak, na
div.
.
.
bi, sk, nlt, ak
na, sk, nlt
ak, na

Inpassen in het curriculum

De GLOBE modules zijn zo opgezet dat deze op diverse manieren in het curriculum passen. Zo kan je als docent de module zo aanpassen dat deze in jouw lespraktijk past. Hieronder doen we een paar suggesties hoe je GLOBE kunt inpassen in het curriculum.

In de reguliere les

Als afwisseling op een reguliere les kan je ervoor kiezen om GLOBE in te zetten tijdens een lesuur. Zo kan je eenvoudig naar buiten met de GrowApp of de Wolkenapp. Blijf je liever in het klaslokaal, dan kan je een les geven over dataverwerking of statistiek met de GLOBE database. Dit is geschikt voor ieder vak. In dit document laten we zien hoe de verschillende modules aansluiten op de kerndoelen in de onderbouw en de exameneisen in de bovenbouw.

Projectdag of week

Op veel scholen zijn er één of meer projectweken op school. De GLOBE modules zijn uitermate geschikt voor dergelijke projectdagen. Je kan een veldwerkdag of -week voor leerlingen organiseren zoals op het Rembrandt College, waar leerlingen in groepjes in alle verschillende ‘sferen’ (water, bodem, weer & biosfeer) onderzoekjes uitvoeren. Ook kan je een projectweek organiseren rondom de Plastic Soup challenges.

Profielwerkstuk of onderzoeksmodule

Leerlingen in de bovenbouw Havo/VWO moeten een profielwerkstuk schrijven. Ook moeten je voor diverse vakken zelfstandig onderzoekjes uitvoeren. Onze modules zijn zo opgezet dat leerlingen hierbij de GLOBE onderzoekscyclus doorlopen. Dit is een vertaling van de empirische cyclus zoals deze in wetenschappelijke methoden wordt gebruikt. Dit maakt de modules zeer geschikt om sturing te geven aan dergelijke onderzoeksprojecten. De module vallende zaadjes laat leerlingen kennis maken met de GLOBE onderzoekscyclus.

Video: Leraar24 over GLOBE als goede manier voor vakoverstijgend onderwijs.

Tweetalig onderwijs

GLOBE biedt een leuke invulling voor het tweetalig bètaonderwijs. Zo hebben we een netwerk van duizenden scholen in meer dan 100 landen (EIO) en heel veel Engelstalige content (CLIL). We organiseren speciaal voor tto scholen een jaarlijkse Science Fair waar leerlingen hun resultaten kunnen presenteren in het Engels.

Leren onderzoeken

GLOBE doen is wetenschap bedrijven. Dat betekent: onderzoeksvragen bedenken, onderzoeksopzet maken, onderzoeken, data analyseren, concluderen, rapporteren en nieuwe vragen bedenken. In onze lesmodules gaan leerlingen aan de slag aan echt veldonderzoek dat toegankelijk is gemaakt voor hun niveau. Leerlingen volgen daarbij wetenschappelijke methodes waardoor zij hun onderzoeksvaardigheden kunnen ontwikkelen.

Voor onze lesmodules, kijk bij onderzoeksprojecten.

Onderzoekscyclus: webtool

De GLOBE onderzoekscyclus wordt stap voor stap uitgelegd in de webtool. Deze tool is niet alleen voor GLOBE, maar voor alle onderzoeksprojecten bruikbaar.
Ga naar de webtool…

Om te zien hoe de onderzoekscyclus in de praktijk kan worden toegepast, is er een voorbeelduitwerking gemaakt van het onderzoeksproject ‘vallende zaadjes’.
Ga naar de webtool voorbeelduitwerking onderzoekscyclus ‘vallende zaadjes’…

GLOBE Science School

Scholen die het ‘leren onderzoeken’ willen inbedden in een bètabrede leerlijn kunnen deelnemen aan de GLOBE Science School. Hierbij maken de leerlingen vanaf de brugklas tot het eindexamen gebruik van de onderzoekscyclus. Zo kan je onderzoeksvaardigheden echt verweven in je gehele curriculum – van de brugklas tot het eindexamen.

GLOBE onderzoekscyclus
Basis van ieder onderzoek. Bijbehorende poster is tegen verzendkosten te bestellen voor GLOBE scholen.

Hoe vaak metingen doen?

Hoe vaak u de leerlingen metingen wilt laten doen is vooral afhankelijk van de beschikbare tijd. In de GLOBE onderzoeksprojecten vind je hiervoor diverse suggesties. Een aantal mogelijkheden:

 • Vergelijk metingen in de tijd. Hiervoor moet over een langere periode metingen worden gedaan (bij voorkeur jaarlijks rond dezelfde periode). Hierdoor kunnen data worden vergeleken en veranderingen waargenomen. Een goede gelegenheid hiervoor is een jaarlijks(e) GLOBE project(week). Dit kan voor een enkel vak, maar ook vakoverstijgend.
 • Vergelijk metingen tussen locaties. Hiervoor hoeft slechts over een korte periode onderzoek te worden gedaan. Eventueel kan het beperkt worden tot een eenmalige meting. Hierbij kan de school zelf op meerdere locaties en/of de metingen vergelijken met metingen van een andere school (elders op de wereld).

Training & Ondersteuning

Vanuit GLOBE bieden we voor zowel startende als ervaren docenten diverse vormen van training en ondersteuning.

 • GLOBE dag: jaarlijks evenement in het voorjaar waar docenten door expertdocenten en wetenschappers getraind worden in het doen van GLOBE onderzoek.
 • Training op school: wij kunnen ook een training verzorgen op school. Bij deze training kunt u zelf bepalen welk(e) onderzoeksproject(en) uw voorkeur hebben.
  • Start-up bijeenkomst: om te beginnen met GLOBE of deelname te intensiveren.
  • Ondersteuningsaanbod: workshops over de onderzoeksprojecten van GLOBE en de bijbehorende thema’s zoals internationalisering en onderzoeksvaardigheden.
 • Training onderzoeksvaardigheden: samen met Universiteit Utrecht organiseert GLOBE jaarlijks een intensieve bijscholing van 6 dagdelen. U kunt zowel de landelijke cursus (te Utrecht) volgen als de cursus op school laten verzorgen. Neem voor meer informatie en een kostenopgave contact op.
 • GLOBE Science School: u kunt het predicaat GLOBE Science School ontvangen door op school een leerlijn onderzoeken te ontwikkelen waarvan GLOBE deel uitmaakt. Ondersteund door GLOBE geeft u in een interdisciplinair team van bèta- en aardrijkskundedocenten de leerlijn vorm. Lees meer…

Zie de agenda voor actuele data en meer informatie…

Internationalisering

31.000 scholen in 119 landen zijn ingeschreven bij GLOBE (ieder ballonnetje geeft het aantal scholen in dat land weer). Bekijk op interactieve kaart of je school al mee doet.

Mogelijkheden

 • Gebruik de collaboration finder. U kunt daarmee zoeken naar docenten met vergelijkbare interesses, in een land naar keuze om samen een GLOBE onderzoeksproject op te zetten. Eventueel kunt u een Erasmus+ subsidie aanvragen voor een uitwisselingsproject.
 • Neem deel aan een internationale bijeenkomsten waaraan docenten en soms leerlingen kunnen deelnemen. Check de agenda.
 • Doe mee aan de Virtual Science Symposium. Leerlingen uploaden hun GLOBE onderzoeksverslag, krijgen feedback van een team van internationale wetenschappers en maken kans om hun rapport op een internationale GLOBE bijeenkomst te presenteren.

Voor alle activiteiten moet uw school lid zijn van GLOBE.