Aardrijkskunde

Aansluiting vakken

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde speelt een essentiële rol in diverse onderzoeksprojecten binnen GLOBE. We stimuleren leerlingen om zelf data te verzamelen en actief deel te nemen aan geografisch onderzoek. Denk hierbij aan het bestuderen van ecosystemen, het analyseren van klimaatpatronen of het in kaart brengen van veranderende landschappen. Door geografische principes toe te passen in praktische projecten zoals veldwerk en GIS-analyses, ontwikkelen studenten niet alleen geografische vaardigheden, maar dragen ze ook bij aan het begrijpen van wereldwijde vraagstukken en duurzame ontwikkeling.

Alle onderzoeksprojecten die hier naast staan, sluiten aan op het vak aardrijkskunde.

Aardrijkskunde

Waterkwaliteit

In Nederland leven we samen met water. Dit thema vormt dan ook een terugkerend onderdeel binnen het aardrijkskunde curriculum. In de module Waterkwaliteit onderzoeken leerlingen o.a. de relatie tussen menselijk handelen en waterkwaliteit. De module bestaat uit veel verschillende protocollen waardoor er voor iedere klas wel iets bij zit.

Onderzoekspagina waterkwaliteit

Aardrijkskunde

Weer & klimaat

Weer en klimaat zijn echt aardrijkskundige thema’s. Deze module sluit dus ook goed aan op het curriculum, of je nu lesgeeft in de brugklas of het examenjaar. De module laat zich makkelijk in stukjes knippen – zo kun je een verwonderingsles doen met de Wolkenapp of kun je in een langlopend project het weer bij jouw school monitoren.

Onderzoekspagina weer & klimaat

Aardrijkskunde

Levende bodem

Binnen deze module gaan leerlingen onderzoek doen aan allerlei aspecten van de bodem. Dit sluit goed aan bij Aardrijkskunde als het gaat om thema’s als landschappen, bodemkwaliteit en -gebruik. Zo helpen ze het RIVM bij onderzoek naar de bodemkwaliteit in Nederland.

Onderzoekspagina levende bodem

Aardrijkskunde

Microplastics in het water

Hoeveel microplastics kan jij vinden in jouw eigen leefomgeving? Met dit project gaan leerlingen aan de hand van watermonsters onderzoeken hoeveel plasticdeeltjes er in het oppervlaktewater zitten. Microplastics zijn gevaarlijk voor het waterleven, maar ook voor mensen wanneer zij bijvoorbeeld vis eten. Een mooi aanknopingspunt met aardrijkskunde is natuurlijk duurzaamheid en de invloed van de mens op onze leefomgeving, maar ook kan je het koppelen aan stroming en sedimentatie.

Onderzoekspagina microplastics

Aardrijkskunde

Fijnstof

Deze module vervangt de oude Aerosolen module van GLOBE. Leerlingen doen onderzoek naar luchtkwaliteit in hun omgeving. Dit is goed te koppelen aan lessen over de relatie tussen de mens en milieu. Ook komen er veel kaart- en datavaardigheden voorbij. Zet je eigen stationaire fijnstofsensor in elkaar of ga rondfietsen met de snuffelfiets. Binnen het project fijnstof zijn er vele mogelijkheden. Het fijnstofproject kan ook als NLT module worden uitgevoerd.

Onderzoekspagina fijnstof

Aardrijkskunde

NO2 in de lucht

Wat is de relatie tussen verkeer en luchtvervuiling? Bij deze onderzoeksmodule gaan leerlingen onderzoeken op welke plekken er veel NO2 wordt uitgestoten en waar weinig. Zo brengen zij plekken in kaart waar de luchtkwaliteit te leiden heeft onder menselijke activiteiten. Bovendien helpen ze met hun werk onderzoekers bij het KNMI bij het kalibreren van satellieten. Zo past dit project ook bij lessen over aardobservatie.

Onderzoekspagina NO2 in de lucht

Aardrijkskunde

Trees Around the GLOBE

Wat vertellen de bomen over onze leefomgeving? Hoe reageren de bomen op klimaatverandering? Welke data kunnen satellieten niet verzamelen? Met deze en andere vragen gaan leerlingen aan de slag. Aan de hand van de bestaande protocollen doen ze allerlei metingen aan bomen en de omgeving daaromheen. Ga naar buiten en meet boomhoogte met de GLOBE Observer App of een zelfgemaakte clinometer en kom erachter welke methode het meest betrouwbaar is.  

Onderzoekspagina Trees Around the GLOBE

Aardrijkskunde

Plastic Soup

Samen met de Plastic Soup Foundation heeft GLOBE lesmateriaal ontwikkeld over de plasticsoep. Onze expertdocenten hebben ook enkele challenges ontworpen voor het vak aardrijkskunde. Zo kunnen de leerlingen kijken naar de invloed van plastic op ons waterecosysteem of in debat gaan over de belangen van plastic in onze maatschappij.

Onderzoekspagina plastic soup

Aardrijkskunde

Urban Heat Island Effect (UHIE)

Bij de module Urban Heat Island Effect gaan leerlingen naar buiten om metingen te doen aan de temperatuur van het aardoppervlak. Door deze metingen te doen, dragen ze bij aan de wetenschappelijke kennis over de relatie tussen de luchttemperatuur en verschillende typen aardoppervlak. Zo krijgen ze bijvoorbeeld meer inzicht in de rol van het Urban Heat Island Effect in klimaatverandering. Voor dit project is een omgevingsonderzoek ontwikkeld. Leerlingen doen veldwerk in hun leefomgeving en bedenken oplossingen om het UHIE tegen te gaan. 

Onderzoekspagina urban heat island effect