Biologie

Aansluiting vakken

Biologie

Het vak biologie sluit bij veel onderzoeksprojecten van GLOBE aan. We moedigen leerlingen aan om zelf data te verzamelen en actief bezig te zijn met natuuronderzoek. Denk aan het meten van biodiversiteit, onderzoek doen naar klimaatverandering en het bestuderen van ecosystemen. Door biologische concepten toe te passen in praktische projecten, zoals veldwerk en experimenten, leren studenten niet alleen wetenschappelijke vaardigheden, maar dragen ze ook bij aan wereldwijd onderzoek.

Alle onderzoeksprojecten die hier naast staan, sluiten aan op het vak biologie.

Biologie

Waterkwaliteit

Met de module Waterkwaliteit doen leerlingen allerlei onderzoekjes in een plas, sloot of rivier in hun omgeving. Zo leren zij over fysisch-chemische processen in ecosystemen en de relatie tussen mens en milieu. Deze module combineert goed met de module Waterdiertjes, die focust op biologische waterkwaliteit.

Onderzoekspagina waterkwaliteit

Biologie

Waterdiertjes

Wat zegt het leven in de sloot over de waterkwaliteit? Dit bestuderen leerlingen bij de module Waterdiertjes. Leerlingen gaan waterdiertjes verzamelen in de sloot en bepalen zo met behulp van onze app de kwaliteit van het water.

Onderzoekspagina waterdiertjes

Biologie

GrowApp

Met behulp van de GrowApp bestuderen leerlingen de impact van klimaatverandering op de natuur. Door de stijging van de temperatuur op aarde lopen planten in het voorjaar eerder uit en houden ze in de herfst langer blad. Door foto’s te nemen van een boom in hun omgeving, dragen de leerlingen bij aan een groter onderzoek naar de Natuurkalender.

Onderzoekspagina GrowApp

Biologie

Levende bodem

Leerlingen gaan in deze module aan de slag met allerlei onderzoekjes naar de bodem. De bodem speelt een belangrijke rol bij allerlei biologische processen in het ecosysteem. Zo kijken leerlingen naar bodemrespiratie of de afbraak van organisch materiaal. Zo helpen ze het RIVM bij onderzoek naar de bodemkwaliteit in Nederland.

Onderzoekspagina levende bodem

Biologie

Microplastics in het water

Hoeveel microplastics kan jij vinden in jouw eigen leefomgeving? Met dit project gaan leerlingen aan de hand van watermonsters onderzoeken hoeveel plasticdeeltjes er in het oppervlaktewater zitten. Microplastics zijn gevaarlijk voor het waterleven, maar ook voor mensen wanneer zij bijvoorbeeld vis eten. Dit relatief simpele veldprotocol is een leuke toevoeging voor ander ecologische veldwerk en helpt leerlingen ook bij het ontwikkelen van microscoopvaardigheden.

Onderzoekspagina microplastics

Biologie

Fijnstof

Deze module vervangt de oude Aerosolen module van GLOBE. Leerlingen doen onderzoek naar luchtkwaliteit in hun omgeving. Dit is goed te koppelen aan lessen over het menselijke ademhalingssysteem en de invloed van onze leefomgeving op de gezondheid. Zet je eigen stationaire fijnstofsensor in elkaar of ga rondfietsen met de snuffelfiets. Binnen het project fijnstof zijn er vele mogelijkheden. Het fijnstofproject kan ook als NLT module worden uitgevoerd.

Onderzoekspagina fijnstof

Biologie

NO2 in de lucht

Wat is de relatie tussen verkeer en luchtwegproblemen? Bij deze onderzoeksmodule gaan leerlingen onderzoeken op welke plekken er veel NO2 wordt uitgestoten en waar weinig. Zo brengen zij plekken in kaart waar de menselijke gezondheid te leiden heeft onder de luchtkwaliteit. Bovendien helpen ze met hun werk onderzoekers bij het KNMI bij het kalibreren van satellieten.

Onderzoekspagina NO2 in de lucht

Biologie

Trees Around the GLOBE

Wat vertellen de bomen over onze leefomgeving? Hoe reageren de bomen op klimaatverandering? Welke data kunnen satellieten niet verzamelen? Met deze en andere vragen gaan leerlingen aan de slag. Aan de hand van de bestaande protocollen doen ze allerlei metingen aan bomen en de omgeving daaromheen. Ga naar buiten en meet boomhoogte met de GLOBE Observer App of een zelfgemaakte clinometer en kom erachter welke methode het meest betrouwbaar is. 
 

Onderzoekspagina Trees Around the GLOBE

 

Biologie

Plastic Soup

Samen met de Plastic Soup Foundation heeft GLOBE lesmateriaal ontwikkeld over de plasticsoep. Onze expertdocenten hebben ook enkele challenges ontworpen voor het vak biologie. Zo kunnen de leerlingen kijken naar de invloed van plastic op waterecosystemen of de relatie tussen plastic en dierenleed.

Onderzoekspagina plastic soup