Bomen lopen elk jaar eerder uit

Afbeelding van dezelfde zomereik in Ede, gefotografeerd op de dag dat het blad ging uitlopen. Van links naar rechts: op 6 april 2017, op 15 april 2018, op 31 maart 2019 en op 6 april 2020. Meer foto’s op de site GrowApp.

Klimaateffect op bladontplooiing

Bomen lopen elk jaar eerder uit. Komt dat doordat ze meer matige kou ondervinden? Dat is een controversiële gedachte. Het NRC bericht hier vandaag over in haar klimaatdossier. Om het effect te illustreren werd de GrowApp gebruikt. Zie bovenstaande foto.

Scholieren kunnen ook helpen dit effect te onderzoeken door bomen op verschillende momenten in het jaar te fotograferen binnen het  GrowApp lesprogramma. Al doende ontstaat vanzelf een time lapse filmpje waarin je de boom door de seizoenen heen ziet veranderen.

Gerelateerd nieuws