Erasmus+ subsidie voor Wolfert tweetalig

Het Wolfert tweetalig in Rotterdam is op dit moment bezig gecertificeerd te worden als GLOBE Science School. In dat proces hebben ze ook een EU Erasmus+ subsidie aangevraagd met een school in Polen en in Kroatië.

De aanvraag met de titel From GLOBE to Erasmus: Student Research Projects on Environment haalde een bijzonder goede score van 93,5 punten op de 100!

Docent Abjini Blom vertelt:
“Samen met twee scholen, een uit Polen en een uit Kroatië, hebben we een project geschreven waarbij leerlingen van de drie scholen in transnationale teams onderzoek verrichten over natuur en milieu in Europa. De onderzoeken kunnen alle GLOBE protocollen betreffen en de leerlingen bedenken zelf hun onderzoeksvraag. De leerlingen verzamelen data in hun eigen omgeving en verwerken dit in hun gezamenlijk onderzoek, waarbij ze intensief gebruik maken van digitale media om samen te werken. Naast leren onderzoeken, leren leerlingen zo ook om samen te werken in een internationale context en ontwikkelen ze bijvoorbeeld interculturele vaardigheden en ondernemerschap. Tijdens het schooljaar zijn er twee uitwisselingen met een kleine groep leerlingen uit twee landen die op bezoek gaan bij het derde land. De eerste uitwisseling is vooral bedoeld om het project op te starten, waarbij de leerlingen voorbereid worden om het project op hun eigen school op te starten en de andere leerlingen te vertellen wat de bedoeling is, daarbij mogen ze zelf ook mee vormgeven aan het project. De tweede uitwisseling is aan het eind van het schooljaar en bedoeld om de resultaten te delen en het project te evalueren en te verbeteren. Het project loopt twee jaar en in het tweede jaar is het de bedoeling dat er een soort handleiding wordt geschreven, zodat andere scholen hier ook mee aan de slag kunnen.
Het proces van samenwerken met de collega’s van de scholen uit Polen en Kroatië was heel leuk en inspirerend . Het viel me op dat er heel professioneel met de leerlingen wordt omgegaan in die landen en er is veel sprake van participatie door de leerlingen. Ik had dat toch anders verwacht en was aangenaam verrast, vond ook dat wij daar echt nog van kunnen leren. We hebben overlegd met Skype en samen gewerkt in de Google drive, dat werkte prima, maar het Skypen is nog wel eens lastig. Je hebt te maken met andere gewoonten wat betreft etenstijd, andere werktijden, slechte internetverbindingen en een time lag tijdens de besprekingen. Soms lastig en altijd heel intensief om zo te overleggen, het kost ook aanzienlijk meer tijd dan als je gewoon bij elkaar bent. Aan de andere kant ook juist erg leuk, omdat je beseft dat je zover van elkaar af zit en elkaar anders nooit had leren kennen, terwijl ik nu twee hele leuke collega’s heb ergens in Europa die mij veel kunnen leren, maar waar ik ook echt me kan lachen, echt een verrijking.”

Ook een aanvraag indienen?

Ga naar de website van Erasmus+…

Gerelateerd nieuws