GLOBE Science School

Een leerlijn onderzoeken voor de bètavakken en aardrijkskunde

Wat is een GLOBE Science School?

Een GLOBE SCIENCE school heeft een vakoverstijgende leerlijn onderzoeksvaardigheden voor de bètavakken en aardrijkskunde. De school doet onderzoek naar natuur en milieu in de schoolomgeving. Het onderzoek dat gedaan wordt door leerlingen draagt écht bij aan wetenschappelijk onderzoek van de wetenschappers van gerenommeerde instituten als NASA, KNMI, RIVM en universiteiten. Het is daarmee maatschappelijk relevant en motiverend voor de leerlingen.

SCIENCE publicatie

De GLOBE Science School heeft zich mede laten inspireren door het recente artikel in het wetenschappelijke blad SCIENCE. De auteurs roepen scholen op om via een schoolbrede aanpak aan de slag te gaan met ‘citizen science’. Dit is precies wat u met de GLOBE Science School gaat doen.

De hoofdauteur van het artikel, Arjen Wals, is ambassadeur van het GLOBE programma.

Download het SCIENCE artikel

 

Leerlijn onderzoeken met GLOBE

Het vormgeven van de leerlijn met het docententeam gaat volgens het volgende principe:

 1. Didactisch kader leggen: gezamenlijk vormgeven van document met onderzoeksvaardigheden die leerlingen gedurende hun schoolcarrière moeten ontwikkelen (op basis van door GLOBE ontwikkeld format).
 2. Inventariseren: welke lessen zijn er al op het gebied van ‘leren onderzoeken’ bij de deelnemende vakken op school?
 3. Verrijken: voor ieder leerjaar wordt 1 GLOBE onderzoeksproject toegevoegd (zie onder).
 4. Optimaliseren: de bestaande lessen worden beter afgestemd op het didactisch kader, op elkaar en op de GLOBE onderzoeksprojecten.

Jaar

1

2

3

4

5

GLOBE onderzoeksproject

Intro onderzoeken ‘zaadje’ (bi)
Intro duurzaamheid | GLOBE (ak)
Nationale lichtmeting (ak, na)
Natuurkalender (bi)
Waterkwaliteit (bi, sk)
Weer en klimaat (ak, na)
Levende Bodem (bi, sk, ak, nlt)
SMAP NASA missie bodemvocht (sk, ak, na)
Aerosolen (na, sk)

GLOBE onderzoeksprojecten

De leerlijn bevat jaarlijks minimaal 1 GLOBE onderzoeksproject (met uitzondering van het examenjaar). Hierbij gaan leerlingen vrijwel altijd naar buiten om veldwerk te doen en ze doorlopen daarbij de volledige onderzoekscyclus.

Zie het keuzeschema (links). De precieze plek in het curriculum wordt aangepast aan de wensen van de school.

Wat moet u doen om een GLOBE Science School te worden?

 1. Het schoolmanagement ondertekent een contract met GLOBE om de GLOBE Science School in te voeren;
 2. Er wordt een Docent Ontwikkel Team (DOT) opgezet met docenten van ten minste 2 vakken, maar bij voorkeur alle bètavakken plus aardrijkskunde die de invoer van de GLOBE Science School vormgeven op maat gemaakt voor de school. De leerlijn bevat, naast de onderzoekjes die al in de curricula zijn opgenomen, voor ieder schooljaar tenminste 1 onderzoeksproject waarin de onderzoekscyclus door leerlingen geheel wordt doorlopen;
  Het DOT koppelt de plannen continue terug met de eigen vaksectie;
 3. Het door het DOT ontwikkelde plan wordt bij alle deelnemende secties (gefaseerd) sectiebreed ingevoerd.

Welke ondersteuning ontvangt u?

 • Ondersteuning van het docententeam tijdens 4 intensieve werkbijeenkomsten op school;
 • Uitreiken van deelname muurpaneel tijdens slotbijeenkomst (bijeenkomst 5). Deze bijeenkomst wordt gezamenlijk vormgegeven en kan bijvoorbeeld worden gehouden voor het voltallige docententeam met of zonder leerlingen;
 • Schriftelijke feedback en telefonische helpdesk;
 • Zie verder de folder.

 

Certificering eerste GLOBE Science School

Op 25 april 2016 nam de rector van het Wartburg College in Rotterdam als eerste school van Nederland het certificaat GLOBE Science School in ontvangst.

Lees meer…

 

Wie zitten er achter de GLOBE Science School?

De GLOBE Science School is ontwikkeld in een samenwerking tussen Universiteit Utrecht en Stichting GLOBE Nederland. De pilot met 6 scholen is mede gefinancierd door het het Robert Persman fonds en het Wimmen fonds via het Prins Bernhard Cultuurfonds.
GLOBE logo

Kosten & deelname

Deelname kosten: €4.900,- voor het startjaar en €1.450 voor vervolgjaren.
Reiskosten: Wij rekenen €0,50 per kilometer vanaf Utrecht

Meer info?

Download de GLOBE Science School folder (u kunt ook 1 of meer papieren versies bestellen) of neem contact op….

Aanmelden

Na aanmelding nemen wij contact met u op en ontvangt u een contract ter ondertekening.