GLOBE Water Bodies Challenge 2022

Op 22 maart vond de World Water Day 2022 plaats, met dit jaar als thema het grondwater: making the invisible visible. Op deze dag is ook een internationale GLOBE campagne van start gegaan: de GLOBE Water Bodies Challenge! 

Wat houdt dat in?
Leerlingen gaan onderzoek doen aan waterlichamen dicht bij hun huis of school. Dit kan in klasverband, in groepjes, of zelfs individueel. Er is een bepaalde set aan activiteiten waar de leerlingen uit kunt kiezen, verspreid over 2 maanden. 

Wat heb je nodig? 
Voor dit project zijn de volgende documenten beschikbaar:

Einde van de challenge

De challenge loopt tot 20 mei. Dat is het laatste moment waarop scholen de gemarkeerde checklists kunnen terugsturen, samen met de uitkomsten van de activiteiten (wanneer toepasselijk). Scholen die 4 of meer activiteiten hebben gedaan, ontvangen een badge en een certificaat! 
Begin juni zal er nog een webinar zijn waar leerlingen en docenten hun resultaten kunnen delen.  

Gerelateerd nieuws