Leerlingen mavo 4 onderzoeken rivierwater op microplastics

Leerlingen mavo 4 van het Schoonhovens College onderzoeken rivierwater op microplastics.

Het Schoonhovens college heeft onderzoek gedaan naar microplastics. Leerlingen hebben watermonsters genomen tijdens een kamp in de Ardennen. Op school hebben ze bekeken hoeveel microplastics dit bevat en deze watermonsters vergeleken met watermonsters uit de Lek.

Lees er meer over in onderstaand artikel dat ze hebben geschreven. 

De leerlingen van mavo 4 veronderstelden dat het rivierwater van de Lek meer microplastics bevat dan het rivierwater van het riviertje de Bocq in de Belgische Ardennen, maar klopt dit ook?

Bij de start van het schooljaar waren de leerlingen van mavo 4 in de Belgische Ardennen. Tijdens dit startkamp namen zij watermonsters van het riviertje de Bocq. Bedoeling hiervan was dat zij, terug op school, deze konden onderzoeken op de aanwezigheid van microplastics.
Maar dat niet alleen, ook namen zij monsters in de rivier de Lek om deze te kunnen vergelijken met de in de Ardennen genomen monsters.
De hypothese van de leerlingen was dat ze geen of minder microplastics zouden aantreffen in de watermonsters uit de rivier de Bocq. Reden hiervoor was dat de monsters in de Ardennen werden genomen niet al te ver van de bron van de rivier en het gebied langs dit riviertje dunbevolkt is.

Uitkomst van het onderzoek
Vandaag werden de monsters geanalyseerd in het laboratorium van de school en moest duidelijk worden of de hypothese van de leerlingen klopte.
Hoewel het niet veel was, werden in het water uit de Ardennen wel degelijk deeltjes microplastic aangetroffen, na om rekenen, te weten 11.400 stuks per kubieke meter. In het water van de Lek bleek de aanwezigheid van 13.400 stuks per kubieke meter, niet eens extreem veel groter. De hypothese van de leerlingen was dus juist, maar het verschil was minder groot dan verwacht. De monsters uit de Lek zijn dichtbij de oever genomen en om uit te sluiten dat deze plek niet representatief is, gaan twee docenten binnenkort monsters nemen in het midden van de rivier.

Wereldwijd maatschappelijk probleem
Sinds een aantal jaar is er meer aandacht voor de aanwezigheid van microplastics in ons milieu. Microplastics worden teruggevonden van de hoogste toppen van de Himalaya tot helemaal op Antarctica. Niet gek dus dat ze via onze voeding ook in ons lichaam terechtkomen.
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de effecten hiervan, maar er is nog te weinig duidelijk over de gevolgen voor zoogdieren en dus de mens. Recent onderzoek van de University of Rhode Island toonde al wel aan dat de impact groter is dan gedacht. Bij laboratoriummuizen die verschillende hoeveelheden microplastics via het drinkwater binnenkregen werden deeltjes microplastic in alle organen, waaronder ook de hersenen, teruggevonden. Vooral bij de oudere muizen leidde dit tot gedragsveranderingen die volgens de onderzoekers vergelijkbaar zijn met dementie.

GLOBE Nederland
De resultaten van het onderzoek van de leerlingen worden ingevoerd in een databank van GLOBE Nederland en dragen zo bij aan wereldwijd onderzoek naar de aanwezigheid van microplastics in ons milieu.

 

Wil jij ook onderzoeken hoeveel microplastics het water bij jou in de buurt bevat? 

Klik op onderstaande knop en lees meer over het project, de wetenschappers en het lesmateriaal. 

Voor deelname aan de campagne moet je school lid zijn van het GLOBE Programma. 

Gerelateerd nieuws