Natuurkunde

Aansluiting vakken

Natuurkunde

Natuurkunde speelt een grote rol in diverse onderzoeksprojecten binnen GLOBE. We stimuleren leerlingen om zelf data te verzamelen en actief deel te nemen aan natuurkundig onderzoek. Denk hierbij aan het meten van natuurkundige grootheden of  het onderzoeken van stralingsbalans. Door natuurkundige principes toe te passen in praktische projecten zoals experimenten en veldwerk, ontwikkelen studenten niet alleen wetenschappelijke vaardigheden, maar leveren ze ook een waardevolle bijdrage aan internationaal onderzoek.

Alle onderzoeksprojecten die hier naast staan, sluiten aan op het vak natuurkunde.

Natuurkunde

Vallende zaadjes

Bij deze introductiemodule maken leerlingen kennis met de GLOBE onderzoekscyclus. Ook is het een interactieve en activerende manier voor leerlingen om kennis te maken met krachtenleer.

Onderzoekspagina vallende zaadjes

Natuurkunde

Weer & klimaat

Een les over weer lijkt heel aardrijkskundig. Maar je kunt er bij natuurkunde, zeker in de bovenbouw, hele interessante projecten aan koppelen. Zo kun je met leerlingen kijken naar luchtdruk of instraling van de zon.

Onderzoekspagina weer & klimaat

Natuurkunde

Fijnstof

Deze module vervangt de oude Aerosolen module van GLOBE. Leerlingen doen onderzoek naar luchtkwaliteit in hun omgeving. Het werken met een fijnstofsensorkit kan goed gecombineerd worden met het vak natuurkunde. Dus zet je eigen stationaire fijnstofsensor in elkaar of ga rondfietsen met de snuffelfiets. Binnen het project fijnstof zijn er vele mogelijkheden. Het fijnstofproject kan ook als NLT module worden uitgevoerd.

Onderzoekspagina fijnstof

Natuurkunde

Plastic Soup

Samen met de Plastic Soup Foundation heeft GLOBE lesmateriaal ontwikkeld over de plasticsoep. Er zijn ook enkele challenges ontworpen voor het vak natuurkunde. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld kijken naar dichtheid bij de challenge Zinken, Zweven, Drijven.

Onderzoekspagina plastic soup

Natuurkunde

NO2 in de lucht

Bij deze onderzoeksmodule gaan leerlingen onderzoeken op welke plekken er veel NO2 wordt uitgestoten en waar weinig. Zo brengen zij plekken in kaart waar de luchtkwaliteit te leiden heeft onder menselijke activiteiten. Hierbij helpen ze met hun werk onderzoekers bij het KNMI bij het kalibreren van satellieten. Daarmee kan het onderwerp ook bij natuurkunde worden besproken, met oog op thema’s als straling en aardobservatie.

Onderzoekspagina NO2 in de lucht

Natuurkunde

Urban Heat Island Effect (UHIE)

Bij de module Urban Heat Island Effect gaan leerlingen naar buiten om metingen te doen aan de temperatuur van het aardoppervlak. Door deze metingen te doen, dragen ze bij aan de wetenschappelijke kennis over de relatie tussen de luchttemperatuur en verschillende typen aardoppervlak. Voor natuurkunde is een speciaal werkblad ontwikkeld. Ook kunnen leerlingen aan de slag met het rekenen van stralingsbalans.

Onderzoekspagina urban heat island effect