Onderzoek & Ontwerp (O&O)

Aansluiting vakken

Onderzoek & Ontwerpen 

Onderzoek & Ontwerpen (O&O) speelt een centrale rol in diverse projecten binnen GLOBE. GLOBE heeft verschillende onderzoeksprojecten die goed aansluiten bij O&O en waar in sommige gevallen ook specifieke O&O-opdrachten voor ontwikkeld zijn. Zie de tabs hiernaast voor meer informatie over deze projecten.

We moedigen leerlingen aan om zelfstandig data te verzamelen en actief deel te nemen aan onderzoek en ontwerp. Denk hierbij aan het uitvoeren van praktische experimenten, het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, of het ontwerpen van nieuwe technologieën. Door O&O-principes toe te passen in projecten zoals prototyping en field trials, ontwikkelen studenten niet alleen technische vaardigheden, maar leveren ze ook een waardevolle bijdrage aan het vinden van creatieve en duurzame oplossingen voor hedendaagse uitdagingen.

Onderzoek & ontwerpen

Vallende zaadjes

GLOBE past ook heel goed bij het vak Onderzoek & Ontwerpen op het Technasium. Zo hebben we diverse opdrachtgevers waar we scholen mee in contact kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan de waterschappen, onze onderzoekspartners, de Plastic Soup Foundation en meer. Hieronder zie je een greep uit de mogelijkheden van GLOBE voor het Technasium.

Bij de introductiemodule Vallende zaadjes maken leerlingen kennis met de GLOBE onderzoekscyclus. Zo leren leerlingen welke stappen ze moeten doorlopen om een goed onderzoek te doen. Dit past uiteraard goed bij het vak Onderzoek & Ontwerp.

Onderzoekspagina vallende zaadjes

Onderzoek & ontwerpen

Waterkwaliteit & waterdiertjes

GLOBE past ook heel goed bij het vak Onderzoek & Ontwerpen op het Technasium. Zo hebben we diverse opdrachtgevers waar we scholen mee in contact kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan de waterschappen, onze onderzoekspartners, de Plastic Soup Foundation en meer. Hieronder zie je een greep uit de mogelijkheden van GLOBE voor het Technasium.

Bij GLOBE kijken we naar zowel biologische als chemische waterkwaliteit in onze watermodules. De protocollen over chemische waterkwaliteit hebben betrekking op o.a. pH, nitraat, EGV en opgelost zuurstof. Bij de module Waterdiertjes gaan kijken leerlingen naar het leven in de sloot en doen op basis daarvan uitspraken over de waterkwaliteit. Voor beide modules kan er samenwerking worden gezocht met partijen als een provincie of een waterschap.

Onderzoekspagina waterkwaliteit     

Onderzoekspagina waterdiertjes

Onderzoek & ontwerpen

Fijnstof

GLOBE past ook heel goed bij het vak Onderzoek & Ontwerpen op het Technasium. Zo hebben we diverse opdrachtgevers waar we scholen mee in contact kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan de waterschappen, onze onderzoekspartners, de Plastic Soup Foundation en meer. Hieronder zie je een greep uit de mogelijkheden van GLOBE voor het Technasium.

De module over Fijnstof is ontstaan in samenwerking met docenten van diverse technasia in Nederland. Deze modules is nog volop in ontwikkeling, maar er komt voor technasia binnenkort materiaal beschikbaar op onze website.

Onderzoekspagina fijnstof

Onderzoek & ontwerpen

Microplastics in het water

Hoeveel microplastics kan jij vinden in jouw eigen leefomgeving? Met dit project gaan leerlingen aan de hand van watermonsters onderzoeken hoeveel plasticdeeltjes er in het oppervlaktewater zitten. Microplastics zijn gevaarlijk voor het waterleven, maar ook voor mensen wanneer zij bijvoorbeeld vis eten. Het is een actueel onderwerp met veel mogelijke opdrachtgevers, zoals waterschappen of de Plastic Soup Foundation of de Deakin Universiteit in Australië. Leerlingen nemen in een water naar keuze een monster en onderzoeken dit in een lab met behulp van een microscoop. Zo leren ze diverse onderzoekstechnieken en goed observeren.

Onderzoekspagina microplastics