Scheikunde

Aansluiting vakken

Scheikunde

Het vak scheikunde speelt  in diverse onderzoeksprojecten binnen GLOBE een grote rol. We moedigen leerlingen aan om zelf data te verzamelen en actief deel te nemen aan scheikundig onderzoek. Denk hierbij aan het uitvoeren van chemische analyses of het onderzoeken van milieufactoren zoals waterkwaliteit. Door scheikundige principes toe te passen in praktische projecten zoals experimenten en veldwerk, ontwikkelen studenten niet alleen wetenschappelijke vaardigheden, maar leveren ze ook een waardevolle bijdrage aan internationale onderzoeksvraagstukken.

Alle onderzoeksprojecten die hier naast staan, sluiten aan op het vak scheikunde.

Scheikunde

Levende bodem

De module Levende Bodem kijkt net als de module water zowel naar biologische als chemische processen. Leerlingen kijken in deze module bijvoorbeeld naar organisch materiaal, pH en respiratie.

Onderzoekspagina levende bodem

Scheikunde

Waterkwaliteit

Bij GLOBE kijken we naar zowel biologische als chemische waterkwaliteit in onze watermodules. De protocollen over chemische waterkwaliteit gaan o.a. over pH, nitraat, EGV en opgelost zuurstof. De metingen die leerlingen uitvoeren sluiten daarmee uitstekend aan bij de vaardigheden die zij bij scheikunde leren.

Onderzoekspagina waterkwaliteit

Scheikunde

Microplastics in het water

Hoeveel microplastics kan jij vinden in jouw eigen leefomgeving? Met dit project gaan leerlingen aan de hand van watermonsters onderzoeken hoeveel plasticdeeltjes er in het oppervlaktewater zitten. Microplastics zijn gevaarlijk voor het waterleven, maar ook voor mensen wanneer zij bijvoorbeeld vis eten. Het is een leuke manier om het onderwerp kunststoffen te vertalen naar een maatschappelijk relevante context of een vakoverstijgende opdracht te organiseren met biologie.

Onderzoekspagina microplastics

Scheikunde

Fijnstof

Deze module vervangt de oude Aerosolen module van GLOBE. Leerlingen doen onderzoek naar luchtkwaliteit in hun omgeving. Veel soorten fijnstof in de lucht ontstaan door chemische reacties in de atmosfeer. Dit secundair fijnstof is interessant om te oefenen met reactievergelijkingen in een praktijkcontext.

Onderzoekspagina fijnstof

Scheikunde

NO2 in de lucht

Deze module vervangt de oude Aerosolen module van GLOBE. Leerlingen doen onderzoek naar luchtkwaliteit in hun omgeving. Veel soorten fijnstof in de lucht ontstaan door chemische reacties in de atmosfeer. Dit secundair fijnstof is interessant om te oefenen met reactievergelijkingen in een praktijkcontext.

Onderzoekspagina NO2 in de lucht

Scheikunde

Plastic Soup

Deze module vervangt de oude Aerosolen module van GLOBE. Leerlingen doen onderzoek naar luchtkwaliteit in hun omgeving. Veel soorten fijnstof in de lucht ontstaan door chemische reacties in de atmosfeer. Dit secundair fijnstof is interessant om te oefenen met reactievergelijkingen in een praktijkcontext.

Onderzoekspagina plastic soup