Frequently asked questions (FAQ)

GLOBE is een internationaal netwerk van duizenden scholen in meer dan 120 landen die allemaal natuur en milieu onderzoeken. Meetgegevens delen ze met elkaar en met wetenschappers van o.a. NASA en KNMI.

GLOBE scholen krijgen een account op de internationale website www.globe.gov. Daarmee kunnen ze meetgegevens doorgeven, bekijken en vergelijken. Voor docenten zijn er trainingen op deelnemende wetenschappelijke instituten. Leerlingen ontvangen feedback van de wetenschappers op hun ingestuurde resultaten en kunnen deze presenteren via (virtuele) Science Fairs. Lees hier meer over het GLOBE lidmaatschap

GLOBE is in 1995 bedacht door de toenmalige Amerikaans vice president Al Gore. Momenteel wordt het programma internationaal geleid door NASA. In Nederland wordt samengewerkt met diverse wetenschappelijke partners zoals KNMI, Wageningen UR, RIVM, Leiden Universiteit en Universiteit Utrecht.
De Nederlandse coördinatie is in handen van Stichting GLOBE Nederland. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van wetenschappelijke instituten en scholen.

GLOBE is bedoeld voor middelbare scholieren van alle niveau’s. De focus ligt op havo/vwo niveau, maar veel van het lesmateriaal is ook erg geschikt voor het (V)MBO. Er zijn onderzoeksmodules voor de onder- en bovenbouw. De materialen sluiten aan op een aantal overkoepelende competenties uit de exameneisen zoals ‘leren onderzoeken’, ‘internationalisering’ en ‘duurzaamheid’. Daarnaast sluiten ze op diverse inhoudelijke vlakken aan bij de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde, nlt en O&O. Lees hier meer over het toepassen van GLOBE

Om te zien of jouw school meedoet met GLOBE kun je de kaart met deelnemende scholen bekijken. Om als docent daadwerkelijk deel te nemen, heb je een docentenaccount gekoppeld aan dit schoolaccount nodig. Is jouw school lid, maar heb je nog geen persoonlijk account? Stuur dan een mail naar info@globenederland.nl.

Het GLOBE lidmaatschap geldt voor een schooljaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan vóór het begin van het nieuwe schooljaar (uiterlijk 1 augustus) door een mail te sturen naar info@globenederland.nl.