GLOBE Voorjaarscampagne

Voorjaarscampagne

Op 10 februari is de GLOBE Voorjaarscampagne begonnen met een online aftrap.
Wetenschappers van het RIVM en Wageningen universiteit hebben verteld hoe leerlingen kunnen deelnemen.
De campagne wordt op 22 april afgesloten met de Science Fair in Wageningen, waar de leerlingen hun resultaten kunnen presenteren.

Wat als ik niet bij de online start ben geweest?
De campagne is een periode van actuele activiteiten en uitwisseling, al deze activiteiten zijn optioneel. Deelnemen aan de onderstaande onderzoeksprojecten kan het hele jaar door. Dus als je er niet bij kunt zijn, kun je toch gewoon meedoen met het onderzoek!

Keuze uit 3 onderzoeksprojecten

De onderzoeksprojecten van de voorjaarscampagne 2022

GrowApp

GrowApp

GrowApp

Maak een time lapse film van het groen worden van bomen in het voorjaar. Onderzoek zo hoe bomen reageren op klimaatverandering met Wageningen Universiteit.
Meer info

Waterdiertjes

Waterdiertjes

Waterdiertjes

Help wetenschapper Edwin Peeters met het in kaart brengen van de waterkwaliteit van stadsvijvers door waterdiertjes te vangen en te inventariseren.
Meer info

Fijnstof

Fijnstof

Fijnstof

Onderzoek de luchtkwaliteit bij jouw school en help zo het RIVM.
Meer info

Wat gaan de leerlingen doen?

Leerlingen kunnen aan één of meer van de drie bovenstaande projecten deelnemen. Ze gaan metingen doen, data verwerken en resultaten met elkaar delen. Bij ieder project is een wetenschapper betrokken die via online meetings uitleg geeft, inspireert, feedback geeft en vragen beantwoordt.

Resultaten delen

Leerlingen die meedoen aan het project delen hun resultaten door ze te uploaden in de vorm van een verslag, filmpje, PowerPoint, of ArcGIS StoryMap.
Van iedere deelnemende school kan uiteindelijk 1 groepje leerlingen haar resultaten presenteren tijdens de Science Fair op Wageningen Universiteit op 22 april.

Tijdlijn

  • 10 februari 2022 (16:00-17:00 uur): online kick-off bijeenkomst waar de wetenschappers toelichting geven op hun project. Kun je er niet bij zijn? Geen probleem, de opname komt online.
  • 22 maart 2022 (16:00-17:00 uur): bijeenkomst met een update en een vragenuur.
  • 22 april 2022 (09:00-16:00): Science Fair. Evenement op Wageningen Universiteit waar leerlingen hun resultaten tonen aan de wetenschappers en elkaar.

Meedoen

Meedoen met de campagne betekent dat je je leerlingen aan één of meer onderzoeken laat meedoen. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van activiteiten die beschikbaar zijn. Deelnemen aan de (online) bijeenkomsten en de Science Fair is optioneel, maar we raden het wel ten zeerste aan.
Meedoen is kosteloos voor scholen die lid zijn van GLOBE.