Levende Bodem

Doe onderzoek naar wat er leeft in de bodem en meet hoeveel CO2 de bodem ‘uitademt’

Onderzoek naar het leven in onze bodem

Waarom dit onderzoek?

De bodem stoot CO2 uit. Dit noem je bodemademhaling of bodemrespiratie. Regenwormen fragmenteren organische resten, welke bacteriën weer verder kunnen composteren. Ook is de bodem een spons voor water: in natte omstandigheden neemt het water op, in droge omstandigheden houdt het water vast. Vooral als er voldoende gecomposteerde organische resten aanwezig zijn, is de sponswerking optimaal. De bodem maakt het mogelijk dat we landbouwproducten kunnen telen en koeien kunnen houden.

Wist je dat…

…het totale gewicht aan vee boven de grond veel lager is dan het gewicht van alle bodemorganismen in het grasland eronder?

De campagne in beeld in minder dan 2 minuten

Agenda

Activiteiten

Duurzaamheid

SDG’s

Deze module sluit aan bij het volgende Sustainable Development Goal

15

Life on land

SMAP

NASA-satelliet

NASA heeft de SMAP-satelliet gelanceerd die bodemvocht meet. Jij kan bodemvochtmetingen aan de grond doen om NASA te helpen de satelliet te kalibreren. Het onderzoek van de SMAP-module sluit perfect aan bij deze module ‘De Levende Bodem’. Lees hier meer over SMAP.

Ook bijdragen

Meedoen met
het project Levende Bodem?

Om mee te doen met dit onderzoeksproject moet je school lid zijn van GLOBE. Check hier of jouw school lid is en zo niet, vraag je docent om lid te worden.

Partners

Wie doen er mee met dit project?