Eerste GLOBE Science School van Nederland in Rotterdam

Eerste GLOBE Science School van Nederland in Rotterdam

Eerste GLOBE Science School van Nederland in Rotterdam

Gepubliceerd op 25 April 2016

Rector Richard Toes van het Rotterdamse Wartburg College, locatie Guido de Brès, ontving vandaag het predicaat GLOBE Science School. Daarmee zijn zij de eerste school in Nederland die het doen van écht wetenschappelijk onderzoek volledig heeft geïntegreerd in het lesprogramma. Leerlingen gaan vanaf de brugklas ieder jaar een onderzoek doen samen met onderzoekers van onder andere NASA en Wageningen University. De nieuwe werkwijze zal de onderzoeksvaardigheden van de leerlingen sterk vergroten.

Cartoon Nederlands Dagblad
Cartoon in Nederlands Dagblad bij artikel over GLOBE Science School op Wartburg

GLOBE heeft het GLOBE Science School programma opgezet omdat driekwart van de docenten in het voortgezet onderwijs het niveau van onderzoeksvaardigheden bij leerlingen te laag vindt. Alle leerlingen moeten in het eindexamenjaar in het kader van hun profielwerkstuk een groot onderzoek uitvoeren. De docenten vinden de kwaliteit van deze werkstukken op dit moment te laag. Het blijkt dat het leren onderzoek doen niet goed is georganiseerd bij driekwart van de scholen. Onderwijs in het leren onderzoeken is versnipperd en weinig consistent tussen de vakken en tussen de leerjaren.

Sam de Visser, docent biologie en coördinator van GLOBE Science School op het Wartburg vertelt: “wij waren op school op zoek naar meer samenhang tussen de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, NLT en aardrijkskunde als het gaat om leren onderzoeken”. In het kader van GLOBE Science School werkte een team van docenten uit de bètavakken en aardrijkskunde een jaar lang samen met Stichting GLOBE Nederland aan het opzetten van een curriculum waarbij leerlingen ieder jaar een onderzoek doen naar natuur en milieu in de schoolomgeving. Het Wartbug College, locatie Guido de Brès, heeft als eerste van 6 pilot scholen GLOBE Science School ingevoerd.

Visser: “We gebruiken nu bij alle vakken dezelfde onderzoekscyclus van GLOBE. Dit is zeg maar een stappenplan voor het doen van goed onderzoek. Een poster van deze cyclus hangt in de lokalen van alle deelnemende docenten. Leerlingen zien nu dat de stappen van het doen van onderzoek bij alle vakken het zelfde zijn. Als ze straks in het laatste jaar toe zijn aan hun profielwerkstuk dan hebben zij er zo uitentreuren mee geoefend dat het gesneden koek voor ze is. Doordat we ze nu ook vaker echt zelf een heel onderzoek gaan laten doen, kunnen ze van hun fouten gaan leren en ook de kennis die ze daarmee opdoen gaan ze hopelijk gebruiken voor hele mooie en inspirerende profielwerkstukken.”

Alle HAVO en VWO leerlingen zullen vanaf komend schooljaar ieder jaar een GLOBE onderzoek doen. Deze onderzoeken gaan van een eenvoudig onderzoek naar esdoornzaadjes in de eerste klas tot een ingewikkeld onderzoeksproject naar fijnstof in het laatste jaar. In de vierde klas doen de leerlingen mee aan een landelijke Science Fair waar zij hun resultaten aan wetenschappers en leerlingen uit het hele land presenteren.

Het onderzoek op school is niet alleen leerzaam voor de leerlingen, maar draagt ook bij aan wetenschappelijk onderzoek van de wetenschappelijke instellingen waarmee GLOBE samenwerkt. Internationaal is dat bijvoorbeeld NASA en op nationaal niveau wordt samengewerkt met o.a. KNMI, RIVM en Wageningen University. Door de samenwerking raken de leerlingen meer betrokken en gemotiveerd en steken ze er daardoor meer van op.

GLOBE Science School

De pilot met 6 GLOBE Science Scholen is mede gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Ook GLOBE Science School worden?

Ga naar de pagina over de GLOBE Science School…

Comments are closed.