Samen aan de slag met Waterdiertjes.nl

Consortium waterdiertjes opgericht

Negen organisaties werken vanaf 2020 samen in het consortium Waterdiertjes. Ze zorgen voor het onderhoud en vernieuwing van de website en werken aan synergie tussen publiekscampagnes. Zo vergroten ze de communicatieve en wetenschappelijke impact. Het gaat om de volgende organisaties: GLOBE Nederland, EIS-Kenniscentrum Insecten, Waarneming.nl, IVN Natuureducatie, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wageningen UR, STOWA, Waterschap Brabantse Delta en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Lesmateriaal
Voor scholen is er uitgebreid lesmateriaal voor waterdiertjes onderzoek.

Contact
Wil je met je organisatie bij het consortium aanhaken? Heb je vragen of tips? Neem contact op met waterdiertjes@globenederland.nl.

Gerelateerd nieuws