GLOBE leerlingen vertellen over ervaringen met Snuffelfiets

Leerlingen van het Anna van Rijn college uit Nieuwegein en het Globe College uit Utrecht hebben de afgelopen maanden de luchtkwaliteit onderweg van en naar school onderzocht. Door een speciale sensor aan het stuur te bevestigen konden ze de hele route de fijnstofconcentratie meten. 

woensdag 21 april om 9:00 uur spraken docenten en leerlingen over dit project met bestuurders van de provincie Utrecht en gemeente Houten en Nieuwegein.

De bijeenkomst is terug te kijken op Youtube. De twee pilotscholen ontvingen van de provincie ieder 10 snuffelfietssensoren om aan de fiets van de leerlingen te bevestigen. De hoeveelheid fijnstof wordt gemeten tijdens de fietsroute die de leerlingen afleggen van en naar school. Op school leren zij hoe de apparaten uitgelezen kunnen worden. De informatie die zij krijgen wordt automatisch ook gestuurd naar het RIVM en wordt beschikbaar gemaakt via www.snuffelfiets.nl. Voor de provincie is dit een stimulans om uit te zoeken hoe en waar zij de luchtkwaliteit kunnen verbeteren.

De scholen ontvingen daarnaast 2 stationaire meters die aan het schoolgebouw zijn bevestigd en het hele jaar door data verzenden naar de Samen Meten website van het RIVM. De scholen hebben bij het project lesmateriaal ontwikkeld dat ingezet wordt bij de vakken biologie en natuur- en scheikunde. Docent Denny van Beusichem van het Globe College: “wij hebben de sensors ook ingezet om te kijken hoeveel fijnstof er vrijkomt bij het koken. Ik moet zeggen dat we allemaal verbaasd waren over de hoge concentraties die we in de keuken gemeten hebben!”

Enkele jaren geleden was het nog niet mogelijk om deze fijnstof met een zelfgebouwde sensorkit te meten. Door de sterke ontwikkeling van de technologie is dit vandaag de dag wel goed mogelijk en ook nog eens tegen een betaalbare prijs.

In dit project hebben de provincie Utrecht, het RIVM en Stichting GLOBE Nederland daarom de handen ineen geslagen om met leerlingen de luchtkwaliteit te gaan meten.

Hester Volten van het RIVM vertelt: “al jaren volgen wij de ontwikkeling van de sensortechnologie. Dit is echt het moment voor een doorbraak, waarbij scholieren massaal de luchtkwaliteit kunnen gaan meten.”

De leerlingen zijn erg enthousiast om daadwerkelijk iets bij te kunnen dragen aan kennis over de luchtkwaliteit. Maar ze zijn ook positief kritisch. Denny van Beusichem: “de leerlingen vonden het sensorkastje zelf er maar saai uitzien. Onze leerlingen gaan daarom aan de slag met een nieuw ontwerp dat er hip en aantrekkelijk voor leerlingen uit ziet en waarop je realtime informatie kunt aflezen zoals snelheid, tijd en de concentratie fijnstof. Ik vond dat het een goed teken, want het betekent dat ze zich betrokken voelen”.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “We hebben nu bij 2 scholen gezien dat het project werkt. Nu willen we heel graag dat zoveel mogelijk scholen in onze provincie ook mee gaan doen. We gaan daarom samen met GLOBE Nederland een estafette systeem opzetten waarbij scholen jaarlijks een tijdje een set met snuffelfietssensoren kunnen lenen.”

Aanleiding voor het project is dat de provincie het Schone Lucht Akkoord heeft ondertekend. In dit akkoord hebben kabinet, provincies en gemeenten zich vastgelegd op maatregelen voor een betere luchtkwaliteit om zo een gezondheidswinst te bereiken van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Want ook al is de lucht de laatste tientallen jaren veel schoner geworden, toch is luchtverontreiniging nog steeds een belangrijk gezondheidsrisico in ons land.

Tijdens de bijeenkomst zullen de Snuffelfiets-sensoren doorgegeven worden van de pilotscholen naar nieuwe scholen, die er de komende tijd mee aan de slag zullen gaan!

Gerelateerd nieuws