Trend van vroege ontwikkeling in het voorjaar blijft bestaan

In vergelijking met 50 jaar geleden, is de ontwikkeling van de natuur in 2022 drie tot vier weken eerder begonnen. Mede dankzij de GrowApp is het duidelijk dat dit al enige tijd de trend is. 

In de afbeelding hieronder zie je enkele voorbeelden. Zo is de bosanemoon dit jaar op 14 maart begonnen met bloeien, in tegenstelling tot 50 jaar geleden toen deze lentebloeier pas 6 april zijn bloemen liet zien. 

Wel zien we dat de ontwikkeling van de natuur dit jaar nét iets later begon dan in 2020. In de afbeelding hieronder kun je zien dat de bloemen op 20 maart 2020 al iets verder in bloei stonden dan in 2022. 

De ontwikkeling van de natuur is duidelijk gestart. De volgende stap is om de bladontplooing bij te houden en vast te leggen met de GrowApp! Lees hier meer over wat bladontplooiing inhoudt en wat het voorjaar hier voor invloed op heeft.

Deze actualiteit toepassen in je les? 

Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • De bovenstaande afbeeldingen staan ook in de slides van de tussentijdse bijeenkomst van de Voorjaarscampagne, gebruik ze direct in de les! 
  • Laat je leerlingen de verschillen tussen 2020, 2021 en 2022 proberen te verklaren. Gebruik hierbij de informatie uit het GrowApp-project als leidraad. 
  • Bekijk de pagina van de Voorjaarscampagne voor meer actualiteiten. 

Gerelateerd nieuws