Waterdiertjesproject met Pieter Zeeman Lyceum

Waterdiertjes project op het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee

Door: Jeroen van Mourik

Op maandag 8 april hebben basis/kader 1 en vwo 4 samengewerkt in een bijzonder project. Eén van de leerdoelen van deze dag was dat leerlingen uit verschillende jaren en van verschillende niveaus met elkaar moesten leren samenwerken. En dat ging fantastisch. De leerlingen uit wwo 4 namen de leerlingen uit basis/kader 1 onder hun hoede en het werd vervolgens een heel leerzame en gezellige dag! In de geest van Job Baster, de (on)bekende 18de-eeuwse natuuronderzoeker uit Zierikzee, zijn we op pad gegaan. Eerst naar het Stadhuismuseum. Daar leerden we meer over Job Baster, over ‘onderzoek doen op z’n 18deeeuws’ en hoe je goudvis het lekkerst klaarmaakt voor een dinertje.

’s Middags zijn we naar het Kaaskenswater gegaan. Daar hebben we onderzoek naar waterdieren gedaan. We vonden daar onder andere het baster drijfhorentje. De gevonden dieren werden gedetermineerd, geteld en ingevoerd op www.waterdiertjes.nl. Zo doen we mee aan het landelijk netwerk om waterkwaliteit te meten. De waterkwaliteit van het Kaaskenswater haalt een mooie score: boven de 8. Al met al hadden we een  eerzame, leuke en gezellige dag!

Met dank Jeroen van Mourik, Debbie Franke en Hester Loeff voor de organisatie.

Waterdiertjestelling 2024

Ieder jaar wordt er de nationale waterdiertjestelling gehouden. Dit jaar is de kokerjuffer het waterdier van het jaar. De kokerjuffer is vooral in schoon en gezond water te vinden en vertellen daarom iets over de waterkwaliteit. 

Wil je ook meedoen met je klas? Pak een schepnetje en ga eropuit! Dit kan al bij een vijfertje of slootje bij jouw school in de buurt. Bekijk het lesmateriaal dat hiervoor speciaal ontwikkeld is op onze website en meld je aan!

Gerelateerd nieuws