Onderzoeken

Wetenschap kun je doen! Ga leren onderzoeken!

Onderzoek doen = nieuwe kennis ‘maken’ vanuit een onderzoekende houding:

  • vanuit verwondering, nieuwsgierigheid
  • voortbouwend op wat al bekend is
  • door gegevens te verzamelen en te verwerken
  • en daaruit conclusies te trekken
  • controleerbaar door anderen
  • leidt tot toepassingen en nieuwe vragen

De 8 stappen van de onderzoekscyclus

Veel onderzoeken bestaan uit acht stappen. Samen vormen die stappen de onderzoekscyclus

Een poster van de cyclus is verkrijgbaar voor GLOBE scholen

PowerPoint?

Zet je scherm op fullscreen en je kunt de stappen leesbaar beamen als bij een PowerPoint