GLOBE Onderzoeksprojecten

Elke onderzoeksproject bestaat uit een docentenhandleiding en leerlingenwerkbladen. Als docent kan je zelf selecteren welke onderdelen je wel of niet uitvoert.
Mogelijke toepassing: reguliere les, praktische opdracht/practicum, projectweek, extra uitdaging, profielwerkstuk, etc.
Meer info over GLOBE inpassen in de les…

  • All
  • Aardrijkskunde
  • Biologie
  • Natuurkunde
  • NLT
  • O&O
  • Scheikunde
  • Techniek

Fijnstof

VO middenbouw: ak, na, scheikunde, techniek, NLT, O&O

Onderzoek fijnstof in de schoolomgeving

RIVM

Urban Heat Island

VO bovenbouw: ak, (na, techniek)

Onderzoek de opwarming van steden…

University of Toledo

Plastic Soup

VO onderbouw: bi, sk, ak, na, techniek

Onderzoek onze bijdrage aan de plasticsoep…

Plastic Soup Foundation

Waterdiertjestelling

PO bovenbouw, VO onderbouw: bi

Wat leeft er in het water, help de wetenschap…

Wageningen UR

GrowApp

Onderbouw bi

Maak animaties van de natuur om je heen en breng zo klimaat verandering in beeld…

Wageningen UR


SMAP

Bovenbouw: ak, sk

Doe bodemvochtmetingen en help NASA beter overstromingen en droogtes voorspellen…

NASA

Levende bodem

Bovenbouw: bi, nlt, ak, sk

Wat leeft er in de bodem en hoeveel CO2 stoot het uit…?

RIVM

Aerosolen

bovenbouw: na, sk, nlt, ak

Onderzoek de rol van fijnstof (aerosolen) op het klimaat…

NASA / KNMI

Weer & klimaat

onderbouw: ak, na

Doe metingen aan het meestbesproken onderwerp van Nederland…

Waterkwaliteit

onderbouw: bi, sk

Onderzoek naar de chemische kwaliteit van het water.

Wageningen UR

Duurzaamheid

onderbouw: ak, ec, ma

Intro module over GLOBE en het belang van onderzoek voor een duurzame samenleving…

Vallende zaadjes

Onderbouw: bi, na

Introductie onderzoekscyclus