Gezondheid en fijnstof (SLA)

Op 13 januari vond de eerste editie van het Schone Lucht Jaarcongres online plaats, geheel volgens de coronaregels. Precies één jaar na het ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord (SLA) door het Rijk, provincies, en gemeenten. Het doel van het akkoord is om de luchtkwaliteit van Nederland permanent te verbeteren.

Tijdens het congres werd teruggeblikt op het afgelopen jaar: de vooruitgang die al geboekt is, nieuwe inzichten die gekregen zijn in fijnstof en actie die nog ondernomen moet worden.

Erg interessant was de keynote hieronder van prof. dr. Lex Burdorf over de invloed van fijnstof op de gezondheid. Binnenkort komt in de Fijnstofmodule van GLOBE de gezondheidsles voor biologie ook beschikbaar, dit is een leuk voorproefje daarop!

Keynote van Lex Burdorf

Op de website van het Schone Lucht Jaarcongres is een overzicht te vinden van de opnames van de rest van de sprekers. Onderwerpen als luchtkwaliteit gezien vanuit de ruimte, emissieloos bouwen en schonere scheepsvaart komen langs.

SLA is een partner van GLOBE, en onder andere deze organisatie maakt het mogelijk om de fijnstofcampagne aan te bieden aan middelbare scholen. Nog een reden om te kijken, dus!

Bijdragen?

Ben of ken je een biologiedocent die het leuk vindt om over de biologieles over gezondheid mee te denken, laat het dan aan GLOBE weten via info@globenederland.nl. We hebben een inspirerend team met medewerkers van GGD, Erasmus UMC en RIVM.

Gerelateerd nieuws