Onderzoek
microplastics,
help je mee?

Lesmateriaal

Handleidingen

Deze website is zo opgezet dat leerlingen er zoveel mogelijk zelfstandig mee kunnen werken. Door mee te doen aan de microplasticscampagne leren de leerlingen over het concept “onderzoek doen” binnen de context van de “microplasticsproblematiek”.

Voor docenten zijn de volgende handleidingen beschikbaar:

Hoe zet je het microplastics project op?

De module microplastics biedt allerlei mogelijkheden. Centraal staat onderzoek doen en het doen van metingen met een microscoop (zie meetinstrumenten). Deze basis kan worden uitgebreid met vakinhoudelijke of meer thematische lessen.

Hoeveel tijd heb je?

Verkorte lessenserie
Het project kan in 2 à 3 lessen uitgevoerd worden. Dit is een verkorte versie van het project.

 • Les 1: introductieles + meetplan
  Deze les begint met een filmpje waarin de wetenschapper van de UvA uitlegt waarom en hoe de leerlingen mee gaan doen.
  Aan de hand van een LessonUp maken ze kennis met microplastics. Ze bedenken vervolgens waar ze watermonsters gaan nemen en waarom juist daar.
 • Huiswerk: watermonsters verzamelen
  Leerlingen verzamelen enkele watermonsters in hun leefomgeving, zoals aangegeven in een meetplan. Deze watermonsters nemen ze mee naar de les.
 • Les 2+3: verwerken resultaten
  Leerlingen gaan de data interpreteren aan de hand van een werkblad of ze proberen een vooraf geformuleerde onderzoeksvraag te beantwoorden. Leerlingen delen de resultaten met de wetenschappers.

Uitbreide lessenserie
Wil je dat de leerlingen alle stappen zelf ondernemen, zoals het filteren van het water en het invoeren van de resultaten? Het lesmateriaal biedt mogelijkheden om er 8 lessen mee bezig te zijn. Hierover lees je meer in de docentenhandleiding.

verdieping per vak

Aansluiting bij diverse vakken

Micro- / bioplastics sluit aan bij onderwerpen binnen diverse vakken. In het lesmateriaal zullen we ook aandacht besteden aan verdiepingsopdrachten als je meer dan 2 lessen aan het project wil besteden.

 • Alle vakken: wat kun je zelf doen om de hoeveelheid microplastics in het oppervlaktewater te verminderen?
 • Biologie: microplastics passen goed bij het thema ecologie & voedselketen, maar ook bij gezondheid.
 • Scheikunde: je kan dit onderzoek goed koppelen aan het onderwerp kunststoffen. Zo kan bijvoorbeeld het slijtageproces worden besproken of de schadelijke stoffen die worden gebruikt bij het produceren van plastics.
 • Aardrijkskunde: het onderwerp plasticsoep kan bij aardrijkskunde worden besproken als onderdeel van milieuvraagstukken en duurzaamheid.
 • O&O: Een waterschap zou een potentiële opdrachtgever kunnen zijn.

Combineer je project

 

Dorien Dorresteijn - GLOBE

Projectleider GLOBE microplastics

GLOBE

Contactpersoon

Heb je vragen over het fijnstofproject? 

Neem dan contact op met Dorien.

dorien@globenederland.nl