Onderzoek
microplastics
help je mee?

Onderzoeken

Hoe onderzoek ik microplastics?

Om je onderzoek naar microplastics goed uit te voeren gebruik je de GLOBE onderzoekscyclus. Op deze pagina word je stap voor stap door deze cyclus heen geleid. Gebruik het werkblad Werkbladen en dataformulieren – GLOBE. Deze kun je opvragen bij jouw docent. Protocollen vind je op de website onder lesmateriaal.

 

Je profielwerkstuk over microplastics?

Microplastics leent zich uitermate goed voor een profielwerkstuk voor diverse vakken. Je kan bijvoorbeeld onderzoeken of er meer/minder microplastics in bepaalde wateren zijn. Wat de invloed is van jouw gevonden microplastics op je omgeving en de natuur. 

Enkele interessante onderzoeksvragen zijn:

 • In hoeverre verschilt de hoeveelheid microplastics tussen verschillende wateren/locaties?
 • In hoeverre verschilt de vervuling van het water door microplastics voor de stad/wijk en erna?
 • In hoeverre is er een relatie tussen de stroomsnelheid van het water en de hoeveelheid microplastics?
 • In hoeverre blijven microplastics achter in het bezinksel in wateren? 
 • In hoeverre verschilt de hoeveelheid microplastics in verschillende stappen bij een waterzuiveringsinstallatie?

Je kunt ook wasmachinewater onderzoeken. Let op:  deze data kan niet worden doorgevoerd op de website, omdat de onderzoekers geïnteresseerd zijn in oppervlaktewater. Je zou kunnen onderzoeken of het type wasmiddel, de temperatuur, het type materiaal invloed heeft op de hoeveelheid vezels die loskomen.

Wil je graag je profielwerkstuk over microplastics schrijven en heb je een vraag of hulp nodig? Je kan altijd contact met ons opnemen: info@globenederland.nl

Stap 1

Oriënteer

Voor je onderzoek kan doen naar een onderwerp, moet je eerst weten waar het precies om gaat. In deze eerste stap ga je daarom van alles uitzoeken over microplastics. Wat zijn microplastics, waar komt het vandaan en waarom is het een probleem? Hieronder vind je een paar tips om meer te weten te komen over microplastics. Heb je vragen, schrijf ze dan op!

LessonUp

Een LessonUp is een soort interactieve Powerpoint waarmee je van alles te weten komt over het project.

YouTube video’s

Introductievideo GLOBE microplastic campagne

Universiteit van Nederland – Hoe schadelijk is plastic voor onze gezondheid

 
RIVM – wat zijn microplastics, wat doet het RIVM en wat kan jij doen?

 

Nog meer tips

 • Heb je iets gevonden waar je graag verder in zou willen verdiepen? Maak een lijst met allerlei vragen die jou leuk lijken om te onderzoeken. 
 • Een goed onderzoek kijkt naar iets wat nog niet bekend is. Dus zoek naar de ‘gaten’ in de (wetenschappelijke) kennis.
 • Een onderzoek moet ook een maatschappelijk nut dienen. Waarom is het belangrijk dat jouw onderwerp onderzocht wordt?
 • Let bij oriëntatie op conflicten tussen je bronnen. Zijn er zaken waar andere onderzoekers het niet over eens zijn? Dan is dat misschien wel een interessant onderwerp voor jou!

Handige websites

Stap 2

Stel onderzoeksvraag

Tijdens de oriëntatefase zijn er hopelijk al veel vragen bij je opgekomen die je hebt genoteerd. Op basis van de vragen die bedacht zijn, kan een onderzoeksvraag geformuleerd worden voor de rest van het onderzoek.

Hoofdvraag en deelvragen:

Voor een onderzoek is er één hoofdvraag met een aantal deelvragen nodig. Deelvragen zijn alle vragen waar eerst het antwoord op moet komen om je hoofdvraag te kunnen beantwoorden.

Voor het stellen van goede vragen is een lijst met ‘eigenschappen’. Kijk op de pagina van de onderzoekscyclus waaraan een goede vraag moet voldoen. 

Stap 3

Ontwikkel onderzoeksplan

In stap 2 is een onderzoeksvraag bedacht. Nu komt het erop aan dat die vraag beantwoord gaat worden door onderzoek te doen. Elk onderzoek begint met het maken van een onderzoeksplan. Bij wetenschappelijke onderzoeken kosten de eerste 3 stappen van de cyclus samen vaak wel 30% van de tijd van het hele onderzoek. Dit lijkt veel, maar je voorkomt hiermee dat je verderop in de cyclus heel veel tijd verspilt.

Welk meetinstrument heb je bijvoorbeeld nodig voor het beantwoorden van jouw vraag? Wanneer ga je onderzoeken? Waar? Zijn er locaties die je met elkaar wilt vergelijken?

Als deze vragen beantwoord je in je onderzoeksplan. Kijk op de pagina van de onderzoekscyclus waaraan een goede vraag moet voldoen

Welk meetinstrument gebruik je? 

Om je onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden heb je de juiste meetinstumenten nodig. Voor het microplastics onderzoek heb je een microplasticsfiltratieset nodig. Zo kun je de microplastics uit het water filteren. Met een zoekkaart en de herkenningsgids kan je deze identificeren. 

Stap 4

Verzamel gegevens

Nu ga je echt aan de slag! Verzamel al je gegevens volgens je onderzoeksplan.

Voor het verzamelen van de gegevens heb je verschillende dataformulieren en protocollen nodig. Dit staat allemaal beschreven in het werkblad: ‘werkbladen en dataformulieren’

Als je op locatie bent, dien je eerst algemene gegevens in te vullen over de locatie. Bewaar deze gegevens goed! Later zul je ze moeten invullen in een survey. Vervolgens zul je watermonsters nemen. In het protocol lees je hoeveel water je dient te onderzoeken.

Op school zal je het water gaan filtreren en de objecten identificeren. 

watermonster nemen

Stap 5

Analyseer gegevens

Analyseren is je gegevens zo bewerken en verwerken dat je er conclusies uit kunt trekken en je uiteindelijk jouw onderzoeksvraag ermee kunt beantwoorden. Hoe je dat moet doen hangt af van je onderzoek. 

Voor microplastics is het belangrijk om een overzicht te maken van alle vezels die je hebt gevonden. Daarna kan je namelijk het totaal aantal deeltjes /m3 berekenen. Hoe je dit precies moet doen staat beschreven in het werkblad: ‘werkbladen en dataformulieren’

Heb je al je metingen geanalyseerd, dan geef je dit door via een survey door. De survey vindt je bij lesmateriaal bij de tab metingen doorgeven. Zo worden jouw gegevens ook zichtbaar voor de wetenschapper en andere leerlingen die dit onderzoek doen. Hieronder zie je een voorbeeld hoe jouw gegevens dan verschijnen op de resultatenkaart. Je kunt de gegevens ook bekijken bij het tabblad resultaten.

microplasics resultaten kaart

Stap 6

Trek conclusies

Nu je jouw gegevens hebt geanalyseerd, kan je je onderzoeksvraag gaan beantwoorden. Maar een goede conclusie is meer dan dat. Het is ook een reflectie op het onderzoeksproces en een vooruitblik naar eventuele vervolgonderzoeken. 

Misschien heb jij wel gevonden waar de microplasticsconcentratie hoog is in jouw leefomgeving en ontdekt wat de bron hiervan is. Denk dan aan mooie oplossingen om dit te verbeteren.

Stap 7

Deel je bevindingen

Als je alle gegevens hebt ingevuld in de Survey zullen de gegevens worden verzonden naar wetenschapper Bernou Boven van de UvA en de wetenschappers Alessandra Sutti & Stuart Robottom van Deakin University (Australië). Ze zullen jullie resultaten bekijken. Als je meedoet aan de campagne kun je ook feedback krijgen van de wetenschappers op je resultaten.

Onderzoek deel je met anderen zodat zij je resultaten en conclusies kunnen controleren, gebruiken voor nieuw onderzoek of gebruiken voor toepassingen. Er zijn verschillende manieren om je onderzoek te delen: 

 • Upload hier jouw onderzoeksrapport na akkoord van de docenten uploaden naar de GLOBE website. Wie weet zie je je eigen resultaten wel terug op de website. 
 • Kom naar de GLOBE Science Fair en presenteer je resultaten aan echte wetenschappers. Misschien ga jij er wel vandoor met de prijs. Check de agenda voor de datum van de volgende Science Fair

 

Stap 8

Bedenk nieuwe vragen

Er nog geen genoeg van? Onderzoek werkt vaak zo dat je tijdens het onderzoeken weer op nieuwe vragen komt. Door nieuwe resultaten of technologische ontwikkelingen kunnen er weer andere dingen onderzocht worden. Je begint weer bij stap 1 van de onderzoekscyclus. 

Profielwerkstuk
Misschien ben je wel geïnspireerd geraakt om eens dieper in dit onderwerp te duiken en je profielwerkstuk er over te laten gaan. Neem eens een kijkje op de resultatenpagina of de algemene pws pagina.