Onderzoek naar NO2,
help je mee?

Lesmateriaal

Handleidingen

Deze website is zo opgezet dat leerlingen er zoveel mogelijk zelfstandig mee kunnen werken. Door mee te doen aan de stikstofcampagne leren de leerlingen over het concept onderzoek doen, binnen de context van de problematiek rondom stikstofdioxide.

Voor docenten zijn de volgende handleidingen beschikbaar:

Hoe zet je het stikstof project op?

De module stikstof wordt uitgevoerd in een specifieke meetperiode. Centraal staat onderzoek doen en het doen van metingen met een palmesbuisje (zie meetinstrumenten). Deze basis bestaat uit twee lessen en kan worden uitgebreid met vakinhoudelijke of meer thematische lessen.

Hoeveel tijd heb je?

Twee lessen – basis meetcampagne

 • Les 1: maken meetplan
  Deze les begint met een filmpje waarin de wetenschappers van KNMI en RIVM uitleggen waarom en hoe de leerlingen mee gaan doen. Aan de hand van een Powerpoint en werkblad maken de leerlingen vervolgens een meetplan. Ze onderbouwen daarin waar ze de 10 meetbuisjes op gaan hangen. Deze locaties geven ze door via de website.
 • Huiswerk: buisjes ophangen en ophalen
  Leerlingen hangen zelfstandig Palmes buisjes op, zoals aangegeven in meetplan. Na een maand halen ze de buisjes weer op en versturen ze de buisjes naar het lab voor analyse.
 • Les 2: verwerken resultaten
  Leerlingen gaan de data interpreteren aan de hand van een werkblad of ze proberen een vooraf geformuleerde onderzoeksvraag te beantwoorden. Ook de betrokken wetenschapper zal een analyse maken op basis van de resultaten van de Palmes buisjes en de Tropomi satelliet. 

Drie of meer lessen (kort project)
De verwerkings- en verdiepingswerkbladen bieden mogelijkheden om er meer lessen aan te besteden. Belangrijk bij de verwerking is dat de leerlingen hun data betekenis geven door deze in de context te plaatsen.

verdieping per vak

Aansluiting bij diverse vakken

Het project Stikstofdioxide in de lucht, sluit aan bij diverse vakken. Met de verwerkingsopdrachten kan je kiezen waar je precies de focus op legt.
 
 • Alle vakken: wat de “stikstofcrisis” en welke rol speelt NO daarin?
  Wat mogelijkheden zijn om de uitstoot van NO2 (zelf) te verminderen?
  De internationale component van milieuproblemen.
 • Biologie: stikstofkringloop en de rol die de mens hierin speelt. Ook kan je aandacht besteden aan de impact van stikstofoxiden op onze gezondheid.
 • Scheikunde: stikstof komt in verschillende verbindingen voor in onze leefomgeving. Bij scheikunde kan je stilstaan bij de ontstaanswijze van deze stikstofverbindingen en hun rol bij het ontstaan van (secundair) fijnstof. Op die manier is er een mooie connectie te maken met het GLOBE fijnstof onderzoek. Ook de werking van het Palmes buisje zelf is een interessant onderwerp voor scheikunde.
 • Aardrijkskunde: Luchtkwaliteit en stedelijke vraagstukken zijn onderwerpen die bij aardrijkskunde aan bod komen. Ook kan je stilstaan bij de geografische spreiding van stikstofuitstoot of bronnen van stikstof en aardobservatie door satellieten.
 • Natuurkunde: werking van satellieten.
 • O&O: iedere provincie en veel gemeenten in Nederland hebben het Schone Lucht Akkoord (zie hieronder) ondertekend. Dit zijn hele mooie potentiële opdrachtgevers.

Combineer je project

 

Dorien Dorresteijn - GLOBE

Projectleider GLOBE NO2

GLOBE

Contactpersoon

Heb je vragen over het NO2project? Neem dan contact op met Dorien. dorien@globenederland.nl