Onderzoek
naar NO2,
help je mee?

meetinstrumenten

Wat heb je nodig?

Hieronder vind je alle materialen die je nodig hebt om het stikstofonderzoek uit te voeren. Materialen kunnen besteld worden door je aan te melden voor een specifieke meetcampagne. Deelnemende scholen ontvangen 1o palmesbuisjes, lesmateriaal, onlineworkshop over NOen TROPOMI en ondersteuning tijdens het project. 

Volgende meetcampagne:

In het najaar starten we een nieuwe campagne en wordt er gemeten van 27 september t/m 23 of 28 oktober (+ of – 1 dag). 

LET OP! 
In verband met de herfstvakantie kan regio noord/midden de buisjes eerder afhalen. De meetperiodes zijn:

  • Regio noord/midden:  27 september t/m 23 oktober
  • Regio zuid: 27 september t/m 28 oktober

Meetinstrumenten

Om het stikstofproject uit te voeren heb je palmesbuisjes nodig. Een palmesbuisje is een plastic buisje met een chemisch reagens dat omgevings-NO2 absorbeert. Omdat de concentratie NO2 erg laag is, moeten deze buisjes vier weken blijven hangen. 

Om palmesbuisjes te bestellen, moet je lid zijn of worden van GLOBE.

Palmesbuisjes kunnen niet los worden besteld, alleen als je mee doet met de meetcampagne. Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden voor deelnemende scholen. Vaak zijn de buisjes zelfs gratis beschikbaar voor een beperkt aantal scholen. 

De meetcampagne vindt twee keer per jaar plaats in het voorjaar en in het najaar. Hierboven staat wanneer de eerstvolgende meetperiode is en hoe je kunt aanmelden.

Data bekijken en verwerken

Zorg ervoor dat je een laptop hebt met internetverbinding. Hiermee kan je de data bekijken en analyseren.