Onderzoek naar NO2,
help je mee?

Onderzoeken

Hoe onderzoek ik NO2?

Om je onderzoek naar NO2 goed uit te voeren gebruik je de GLOBE onderzoekscyclus. Op deze pagina wordt je stap voor stap door deze cyclus heen geleid. Gebruik het werkblad:Werkblad NO2 in de lucht – onderzoeksplan voor stap 1 – 5 van de onderzoekcyclus en het werkblad Werkblad NO2 in de lucht – verwerking voor stap 5-8 van de onderzoekscyclys. Deze werkbladen kan je bij je docent opvragen

 

 

Je profielwerkstuk over NO2 in de lucht?

NO2 in de lucht leent zich uitermate goed voor een profielwerkstuk voor diverse vakken. Je kan bijvoorbeeld onderzoeken hoe de NO2 concentratie is op verschillende locaties.

Enkele interessante onderzoeksvragen zijn:

 • In hoeverre hangt de NO2 concentratie af van de aanwezigheid van industrie/fabriek?
 • In hoeverre hangt de NO2 concentratie af van de aanwezigheid van stallen?
 • In hoeverre verschilt de NO2 concentratie van grondmetingen met de satellietmetingen?
 • In hoeverre is de gemeten NO2 concentratie in mijn leefomgeving van invloed op mijn gezondheid?

Wil je graag je profielwerkstuk over microplastics schrijven en heb je een vraag of hulp nodig? Je kan altijd contact met ons opnemen: info@globenederland.nl

Stap 1

Oriënteer

Voor je onderzoek kan doen naar een onderwerp, moet je eerst weten waar het precies om gaat. In deze eerste stap ga je daarom van alles uitzoeken over NO2. Wat is NO2, waar komt het vandaag en waarom is het zo gevaarlijk? Hieronder vind je een paar tips om meer te weten te komen over NO2. Heb je vragen, schrijf ze dan op!

Powerpoint

Voor het NO2 is er een powerpoint gemaakt waarin alles wordt uitgelegd over dit project.

YouTube video’s

Introductievideo GLOBE stikstofcampagne

De Tropomi

 

Welk meetinstrument gebruik je?

Normaal kies je een meetmethode op basis van je onderzoeksvraag. Maar soms kan het handig zijn om van tevoren te weten wat je opties zijn. Voor het NO2 project worden er palmesbuisjes gebruikt. Deze worden een maand lang opgehangen en daarna naar het lab gestuurd om ze te laten analyseren. Zo kan de concentratie NO2 worden gemeten.

Nog meer tips

 • Heb je iets gevonden waar je graag verder in zou willen verdiepen? Maak een lijst met allerlei vragen die jou leuk lijken om te onderzoeken. 
 • Een goed onderzoek kijkt naar iets wat nog niet bekend is. Dus zoek naar de ‘gaten’ in de (wetenschappelijke) kennis.
 • Een onderzoek moet ook een maatschappelijk nut dienen. Waarom is het belangrijk dat jouw onderwerp onderzocht wordt?
 • Let bij oriëntatie op conflicten tussen je bronnen. Zijn er zaken waar andere onderzoekers het niet over eens zijn? Dan is dat misschien wel een interessant onderwerp voor jou!

Handige websites

 • Tropomi – alles over de tropomi satelliet
 • Tropomi – de lancering van de tropomi
 • Meetnet – Het RIVM heeft een meetnet heeft waarin o.a. NO2 uitgebreid wordt gemeten
 • Dataportaal van het RIVM – Ook doet het RIVM onderzoek aan luchtkwaliteit m.b.v. citizen science en werken ze zo samen om metingen te delen en een burgernetwerk te vormen.
 • NO2 RIVM – Meer informatie over NO2
 • Emissieregistratie Meer informatie over emissies in een kaart of grafiek
 • CLO – Lees hier meer over trends in de NO2-concentratie
 • RIVM – Hier vind je een tabel met EU-grenswaarden en WHO-advieswaarden betreft luchtvervuiling
 • RIVM – Hier vind je meer over gezondheidseffecten.
 • curieuzenair – Meer informatie over de werking van de Palmes buisjes
 • Meer weten over het effect van stikstofoxiden op de gezondheid? Bekijk dit artikel of luister deze postcast (vanaf 13:00 relatie astma en stikstofoxiden en relatie stikstofoxiden en fijnstof) van Biowetenschappen&Maatschappij.

Stap 2

Stel onderzoeksvraag

Tijdens de oriëntatefase zijn er hopelijk al veel vragen bij je opgekomen die je hebt genoteerd. Op basis van de vragen die bedacht zijn, kan een onderzoeksvraag geformuleerd worden voor de rest van het onderzoek.

Hoofdvraag en deelvragen:

Voor een onderzoek is er één hoofdvraag met een aantal deelvragen nodig.  Deelvragen zijn alle vragen waar  eerst het antwoord op moet komen om je hoofdvraag te kunnen beantwoorden. 

Voor het stellen van goede vragen is een lijst met ‘eigenschappen’. Kijk op de pagina van de onderzoekscyclus waaraan een goede vraag moet voldoen. 

Stap 3

Ontwikkel onderzoeksplan

In stap 2 is een onderzoeksvraag bedacht. Nu komt het erop aan dat die vraag beantwoord gaat worden door onderzoek te doen. Elk onderzoek begint met het maken van een onderzoeksplan. Bij wetenschappelijke onderzoeken kosten de eerste 3 stappen van de cyclus samen vaak wel 30% van de tijd van het hele onderzoek. Dit lijkt veel, maar je voorkomt hiermee dat je verderop in de cyclus heel veel tijd verspilt.

Voor het NO2 project is al vastgesteld wanneer je de buisjes moet ophangen en afhalen. Maar er zijn nog meer vragen die je kunt beantwoorden in je onderzoeksplan.

Welk meetinstrument heb je bijvoorbeeld nodig voor het beantwoorden van jouw vraag? Waar ga je de buisjes ophangen en waarom? Meten jullie met de hele klas? Is er een goede spreiding van de buisjes? Ga je een duplometing doen? Zijn er locaties die je met elkaar wilt vergelijken?

Al deze vragen beantwoord je in je onderzoeksplan.  Kijk op de pagina van de onderzoekscyclus waaraan een goede vraag moet voldoen. 

Stap 4

Verzamel gegevens

Nu ga je echt aan de slag! Verzamel al je gegevens volgens je onderzoekplan.

Bij het ophagen en afhalen van het buisje vul je ook een survey in. De survey vind je onder ‘lesmateriaal’ – ‘metingen doorgeven‘.  Zonder de surveys kunnen je gegevens niet geanalyseerd worden door het lab. Je vindt je gegevens terug op de kaart op onze website bij resultaten

Je vindt een uitgebreide beschrijving van het ophangen van de buisjes in het werkblad: ‘onderzoeksplan’

Palmes buisje
Locaties Palmes buisjes

Stap 5

Analyseer gegevens

Analyseren is je gegevens zo bewerken en verwerken dat je er conclusies uit kunt trekken en je uiteindelijk jouw onderzoeksvraag ermee kunt beantwoorden. Hoe je dat moet doen hangt af van je onderzoek.

Na verloop van tijd zal je de resultaten van de Palmesbuisjes ontvangen van het lab. Met deze resultaten kun je de data analyseren. Je kan je eigen data interpreteren, de data vergelijken met je klasgenoten, de rest van Nederland of met de Tropomi satteliet. 

Via de website https://samenmeten.rivm.nl/globe/ zie je de buisjes van jou en de andere scholen die hebben meegedaan met de meting.

Resultaten bekijken

Je kunt de resultaten ook terugvinden bij het tabblad resultaten. Hier zie je ook resultaten van vorige meetcampagnes. Misschien is het wel leuk om jouw data daar ook mee te vergelijken.  

Stap 6

Trek conclusies

Nu je jouw gegevens hebt geanalyseerd, kan je je onderzoeksvraag gaan beantwoorden. Maar een goede conclusie is meer dan dat. Het is ook een reflectie op het onderzoeksproces en een vooruitblik naar eventuele vervolgonderzoeken. 

Misschien heb jij wel gevonden waar de NO2 concentratie hoog is in jouw leefomgeving en ontdekt wat de bron hiervan is. Denk dan aan mooie oplossingen om dit te verbeteren.

Stap 7

Deel je bevindingen

Onderzoek deel je met anderen zodat zij je resultaten en conclusies kunnen controleren, gebruiken voor nieuw onderzoek of gebruiken voor toepassingen. Andere middelbare scholen hebbe ook meegedaan aan het project. Heb je bijvoorbeeld twee scholen met elkaar vergeleken, dan is het leuk om jouw bevindingen met hen te delen. Er zijn verschillende manieren om je onderzoek te delen:

 • Upload hier jouw onderzoeksrapport na akkoord van de docenten uploaden naar de GLOBE website. Wie weet zie je je eigen resultaten wel terug op de website. 
 • Kom naar de GLOBE Science Fair en presenteer je resultaten aan echte wetenschappers. Misschien ga jij er wel vandoor met de prijs. Check de agenda voor de datum van de volgende Science Fair

 

Stap 8

Bedenk nieuwe vragen

Er nog geen genoeg van? Onderzoek werkt vaak zo dat je tijdens het onderzoeken weer op nieuwe vragen komt. Door nieuwe resultaten of technologische ontwikkelingen kunnen er weer andere dingen onderzocht worden. Je begint weer bij stap 1 van de onderzoekscyclus. 

Profielwerkstuk
Misschien ben je wel geïnspireerd geraakt om eens dieper in dit onderwerp te duiken en je profielwerkstuk er over te laten gaan. Neem eens een kijkje op de resultatenpagina of de algemene pws pagina.