Trees around the GLOBE

Onderzoek de invloed van klimaatverandering op de natuur met het meten van boomhoogte

Onderzoek naar boomhoogte

Campagne Trees Around the GLOBE

Je kunt het hele jaar meedoen met het Trees Around the GLOBE project, maar het leukst is het om mee te doen met een campagne. 

Dit najaar kunnen leerlingen Brian Campbell helpen met het in kaart brengen van boomhoogte over heel de wereld. 

Onderzoek naar bomen

Waarom dit onderzoek?

NASA verzamelt al jaren satellietdata van bomen, maar er zijn grenzen aan wat deze satellieten kunnen meten. Door deze data te combineren met waarnemingen vanaf de grond, kunnen er allerlei belangrijke ontdekkingen gedaan worden. Voor wetenschapper Brian Campbell wordt het hierdoor onder andere mogelijk om het effect van CO2 op bomen te onderzoeken en voorspellingen te maken over de toekomst!
Wanneer uitvoerenKan het hele jaar, voorkeur voor voorjaar en najaar
Welk niveauhavo/vwo ob
VakBiologie
Hoe lang duurt het1-6 lesuren
Wat is het algehele doel Leerlingen leren hoe ze aan de hand van bomen meer te weten kunnen komen over hun omgeving

Tip

GLOBE Observer App 

Jouw leerlingen kunnen enkele protocollen ook uitvoeren met behulp van de GLOBE Observer App. Namelijk de GLOBE Observer Trees en de GLOBE Observer Land Cover

Wat heb je nodig?

 • Een mobiele telefoon met de GLOBE observer app om data verzamelen. Data kan eventueel later worden verzonden, dus mobiele data is geen vereiste.
 • Je kan ook de boomhoogte meten met een zelfgemaakte clinometer.

GLOBE Observer Trees

Lesmateriaal

Leerdoelen

Niveau: vmbo/havo/vwo ob,
Vakken:  ak/bio/wis

De volgende lesmaterialen komen 10 maart 2023 bij de lancering op het KNMI online:

In de 2 basislessen leren de leerlingen:

 1. Zelf op wetenschappelijke wijze hun leefomgeving onderzoeken en uitleggen wat het belang daarvan is.
 2. Uitleggen wat het belang is van satellieten (en de validatie daarvan) voor een beter wereldwijd begrip van het milieu (specifiek de koolstofkringloop).
 3. Met behulp van technologie data verzamelen.
 4. De begrippen koolstofkringloop en ecosysteem.

TAG sluit aan bij onderwerpen binnen diverse vakken. In het lesmateriaal zullen we ook per vak aandacht besteden aan verdiepingsopdrachten als je meer dan 2 lessen aan het project wil besteden. In het lesmateriaal zullen we aandacht besteden aan:

 • Aardrijkskunde: Voor aardrijkskunde staat het begrip ecosysteem centraal. Leerlingen leren waarom natuur belangrijk is voor de mens en het belang van bomen in het ecosysteem. De koolstofkringloop ontwikkelt een beter begrip van systeemdenken en geeft inzicht in de samenhang binnen ecosystemen. Ook kan dit project ingezet worden als kleine veldwerkopdracht waarbij leerlingen data van kaarten leren interpreteren.

 • Biologie: Voor biologie staan de begrippen fotosynthese en de koolstofkringloop centraal. Er kan aandacht besteed worden waarom bomen zo belangrijk zijn voor de natuur, hoe bomen koolstof vasthouden en wat de impact op mens en natuur zou zijn als er teveel bomen gekapt zouden worden.

 • Wiskunde: Onderzoek samen met de leerlingen de wiskundige formule achter het meten van boomhoogte. Je kunt aan de slag gaan met een zelfgemaakte clinometer en ze in de praktijk leren over driehoeksmetingen en de stelling van Pythagoras.

Lesmateriaal

In de klas

Het project kan in 2 lessen uitgevoerd worden. 

 • Les 1: introductieles 
  In de introductieles maken de leerlingen kennis met het project. Aan de hand van een LessonUp maken ze kennis met Trees Around the Globe en leren ze het belang van onderzoek doen naar bomen. Ook installeren de leerlingen de app
 • Data verzamelen: zowel op school als thuis kan er data worden verzameld. Heb je tijd, neem de leerlingen mee naar buiten en ga met ze meten. Maar het kan ook als huiswerk worden opgegeven.
 • Les 2: verwerken resultaten
  Leerlingen gaan de data interpreteren aan de hand van een werkblad. De verzamelde data komt automatisch op de internationale GLOBE website terrecht. De leerlingen leren de data te visualiseren en een klein onderzoekje mee te doen.

Lesmateriaal

Lesmateriaal

Openbaar lesmateriaal

De materialen voor het veldwerk zijn voor iedereen zonder inloggen te gebruiken:

Lesmateriaal voor leden

Wil je educatieve meerwaarde bereiken en voor meer verdieping zorgen, gebruik dan ook onderstaande lesmaterialen. Om ze te downloaden moet je inloggen en dus lid zijn van GLOBE.

Wetenschapper

Wetenschapper van NASA is bij dit project betrokken.
Hij gebruikt de data voor onderzoek en is actief betrokken bij leerlingen die data verzamelen. Hij geeft feedback en denkt graag met je mee. 

Brian Campbell - NASA

Brian Campbell is Senior Earth Science Specialist. Hij zet zich vooral in om leerlingen actief te krijgen bij het verzamelen van data voor NASA om zo onderzoek te kunnen doen naar het effect van klimaatverandering op de natuur.

Partners

Wie doen er mee met dit project?

Waarom dit project?

Bekijk hier de promotievideo van NASA en The GLOBE Program

Agenda

Activiteiten

Duurzaamheid

SDG’s

Deze module sluit aan bij de volgende Sustainable Development Goals

13

Climate action

15

Life on land