Onderzoek
bomenhoogte,
help je mee?

Lesmateriaal

Handleidingen

Deze website is zo opgezet dat leerlingen er zoveel mogelijk zelfstandig mee kunnen werken. Door mee te doen aan het TAG project leren de leerlingen over het concept “onderzoek doen” binnen de context van datakalibratie en boomhoogte meten.

Voor docenten zijn de volgende handleidingen beschikbaar:

Hoe zet je het fijnstof project op?

Het project TAG biedt allerlei mogelijkheden. Centraal staat onderzoek doen en het doen van metingen met de app of met een zelfgemaakte clinometer. Met dit project wordt de basis gelegd van onderzoeken. De focus ligt daarom op hoe weet je of data betrouwbaar is.  

Hoeveel tijd heb je?

Één les
Als je weinig tijd hebt zou je snel door de introductieles kunnen gaan en gezamelijk met elkaar een meting kunnen maken. 

Twee lessen
De eerste les geef je een introductie en geef je tevens de handleiding voor het downloaden van de app mee aan de leerlingen. In de tweede les ga je met de leerlingen naar buiten voor het meten van bomen. 

Drie of meer lessen (kort project)
Voor een kort project start je met de introductieles. Daarna een les installeren van de app en een clinometer maken. De volgende les ga je lekker naar buiten voor het veldwerk. Analyseer daarna de gegevens en verglijk welke methode het meest betrouwbaar is. Leer de leerlingen hoe ze data kunnen opzoeken en visualiseren. 

verdieping per vak

Aansluiting bij diverse vakken

Het project UHIE sluit aan bij diverse vakken.
 
  • Algemeen: Het project kan in de onderbouw, maar eventueel ook in de bovenbouw, in gezet worden om leerlingen op een leuke en interactieve manier kennis te laten maken met wetenschappelijk onderzoek doen. Hierbij komen 21e-eeuwse vaardigheden aanbod zoals kritisch denken, probleemoplossend denken en handelen, samenwerken en zelfregulering.
  • Aardrijkskunde: Voor aardrijkskunde staat het begrip ecosysteem centraal. Leerlingen leren waarom natuur belangrijk is voor de mens en het belang van bomen in het ecosysteem. De koolstofkringloop ontwikkelt een beter begrip van systeemdenken en geeft inzicht in de samenhang binnen ecosystemen. 
  • Biologie: Voor biologie staan de begrippen fotosynthese en de koolstofkringloop centraal. Er kan aandacht besteed worden waarom bomen zo belangrijk zijn voor de natuur, hoe bomen koolstof vasthouden en wat de impact op mens en natuur zou zijn als er teveel bomen gekapt zouden worden.
  • Extra wiskunde: Onderzoek samen met de leerlingen de wiskundige formule achter het meten van boomhoogte. Je kunt aan de slag gaan met een zelfgemaakte clinometer en zo de leerlingen in de praktijk leren over driehoeksmetingen en de stelling van Pythagoras.
  • Extra TTO: Het onderzoek is uitermate geschikt voor TTO. Onder ‘materialen’ vind je welk lesmateriaal er ook beschikbaar is in het Engels, de docentenhandleiding is alleen beschikbaar in het Nederlands. 
 

Combineer je project

 

Jet Kramer - GLOBE

Projectleider GLOBE Trees Around the GLOBE

GLOBE

Contactpersoon

Heb je vragen over het TAG project? 

Neem dan contact op met Jet.

jet@globenederland.nl