Klimaatstaking? Klimaateducatie!

Afgelopen vrijdag 27 september gingen in Den Haag ruim 30.000 mensen de straat op om actie te eisen tegen klimaatverandering. De opkomst was zo hoog dat de demonstranten moesten uitwijken naar het Malieveld in verband met ruimte gebrek op de Koekamp. De klimaatmars was de Nederlandse bijdrage in een reeks van demonstraties wereldwijd. Ruim 7,6 miljoen mensen namen ergens ter wereld deel aan protesten tegen het gebrekkige mondiale beleid op het gebied van klimaatverandering.

Duurzaamheid en klimaat zijn ook bij GLOBE belangrijke thema’s. Daarom lanceren wij in het kader van de klimaatmars de lesmodule Urban Heat Island-effect. In dit onderzoeksproject bestuderen leerlingen de relatie tussen bodembedekking en de temperatuur van het aardoppervlak. Deze relatie is erg belangrijk, omdat het aardoppervlak de atmosfeer verwarmt. Daarmee heeft het invloed op het klimaat. De lesmodule is onderdeel van de internationale Surface Temperature campagne. Verzamelde data wordt door wetenschappers gebruikt om meer inzicht te krijgen in hoe bodembedekking invloed uitoefent op ons klimaat.

Andere interessante lesmodules over het klimaat zijn de GrowApp en Weer & Klimaat.

Gerelateerd nieuws