Voorbeeld stap 5. Analyseer je gegevens

Logboek van groep X:

  • De zaadjes draaien niet altijd in dezelfde richting. Het lijkt toeval. Of zit er toch een systeem in?
  • We tellen TB enz. per zaadje op. We zetten horizontaal in de tabel TB, TO, MB en MO. Verticaal blijft hetzelfde.aangepaste ingevulde tabel vallende zaadjes
  • We zagen dat alle linker zaadjes TB of MO hebben en alle rechter zaadjes TO of MB hebben.
  • Toen hebben we alle linker zaadjes samen genomen en alle rechter zaadjes.
    tabel linker en rechter zaadjes samen