Voorbeeld stap 6. Trek conclusies

Uit het logboek van groep X:

  • Onze onderzoeksvraag was: Waarvan hangt de draairichting van een vallend esdoornzaadje af?
  • Onze hypothese: van of het een linker of rechter zaadje is. Dat is in ieder geval fout.
  • Soms draaien ze de ene kant op, soms de andere.
  • De L-en draaien met de klok Mee met hun O-kant boven (MO).
  • De L-en draaien Tegen de klok in met hun B-kant boven (TB).
  • En de R-en doen dat omgekeerd.
    tekening conclusie vallend zaadje
  • Conclusie: een zaadje draait altijd in de richting van de dikke rand. Dat is bij elke vleugel zo.
  • Ons antwoord op de onderzoeksvraag: Het hangt af van welke kant (B of O) van een zaadje toevallig boven komt. Linker zaadjes met kant B boven draaien tegen de klok in, rechter zaadjes met kant B boven draaien met de klok mee.