Stap 1. Oriënteren op waterkwaliteit

Kies één of meer opties om je te oriënteren:

Optie 1: water en wetenschap

 • Lees de brief van de wetenschapper
 • Beantwoord de volgende vragen:
  • Waarom zou wetenschapper Edwin water willen onderzoeken?
  • Waarom is wateronderzoek in onze eigen omgeving belangrijk?
 • Zoek op internet de antwoorden op de volgende vragen op:
  • Wat is oppervlaktewater? Geef ook een voorbeeld van niet-oppervlakte water.
  • Waar doe je onderzoek naar als je de biologische waterkwaliteit onderzoekt? En de fysisch chemische waterkwaliteit?
  • Wat is het verschil in (biologische/fysisch chemische) waterkwaliteit tussen stedelijk en landelijk gebied?
  • Waarom is het belangrijk om de waterkwaliteit zowel tussen jaren als gedurende het jaar met elkaar te vergelijken?
  • Wat gebeurt er met de kwaliteit van water in de buurt van een lozingsgebied?
  • Stel dat je water hebt uit een veengebied en water van een beek op zandgrond. Beide zijn van goede kwaliteit. In welke opzichten kunnen beide dan toch van elkaar verschillen?

Optie 2: watermetingen

 • Elke groep krijgt een (genummerd) watermonster en oefent met het doen van metingen
 • Bij elke meting hoort een protocol waarin beschreven wordt hoe je de meting moet doen
 • Zoek op internet op waarom de betreffende meting van belang is voor het bepalen van de waterkwaliteit
 • Doe de metingen en vul de gemeten waarden in op het dataformulier. Vul ook ontbrekende eenheden in

Optie 3: GLOBE database

 • Op veel GLOBE scholen meten leerlingen de waterkwaliteit in hun omgeving. De gegevens worden verzameld in de database op de GLOBE International site (www.globe.gov). Je kunt de waterkwaliteit in jullie buurt vergelijken met die van scholen uit binnen- en buitenland.
  • Waar liggen scholen met ‘vergelijkbaar water’?
  • Zou je meetgegevens van één van de scholen willen gebruiken in jouw onderzoek? Wat zou je daarmee willen doen?

Optie 4: mystery water

 • Van je docent krijg je vier genummerde potjes met watermonsters uit verschillende bronnen van binnen en buiten je school
 • Zet deze potjes op volgorde van goede naar slechte waterkwaliteit. Waar let je op bij het bepalen van de volgorde?
 • Uit welke bronnen zijn de vier watermonsters genomen, denken jullie? Beargumenteer

⇒ Maak een lijst met vragen over de kwaliteit van oppervlaktewater die jullie tijdens het oriënteren zijn tegengekomen