Onderzoek
waterdiertjes,
help je mee?

Lesmateriaal

Handleidingen

Deze website is zo opgezet dat leerlingen er zoveel mogelijk zelfstandig mee kunnen werken. Door mee te doen met de waterdiertjestellingen leren de leerlingen over het concept “onderzoek doen” binnen de context van de “waterkwaliteit”.

Voor docenten zijn de volgende handleidingen beschikbaar:

Campagne kokerjuffers

De kokerjuffer is het waterdiertje van het jaar 2024. We hebben bij dit fascinerende diertje de volgende ondersteunende (les)materialen:

Hoe zet je waterdiertjes op?

Zoals in alle GLOBE projecten, staat onderzoek doen centraal. Zo ook bij waterdiertjes. Leerlingen gaan zelf aan de slag om een onderzoek uit te voeren. De metingen doen lekker buiten met een schepnetje. Voor het opzetten van een onderzoekje wordt de onderzoekscyclus gebruikt. Deze geeft stap voor stap weer hoe (wetenschappelijk) onderzoek moet worden opgezet en uitgevoerd. Centraal staat dus het veldwerk. Daarnaast kan er uitgebreid worden met voorbereidende en verdiepingslessen of verwerkingslessen. 

Hoeveel tijd heb je?

Één les
Als je weinig tijd hebt ga dan lekker naar buiten en vang wat waterdiertjes met een veldwerkles!

Twee lessen
Heb je twee lesuren tot je beschikking? Het belangrijkste van dit project is de veldwerkles. Daarnaast kan je kiezen voor een uitgebreide introductie les of juist een verwekingsles. 

Drie of meer lessen (kort project)
Als je hier meer tijd hebt, kan je meer werkvormen uit de docentenhandleiding kiezen, bijvoorbeeld de waterdiertjesquiz en enkele verwerkende lessen. Centraal staat ook hier de veldwerkles. Stel je eigen kleine lessenserie samen aan de hand van de keuzes in de docentenhandleiding. 

verdieping per vak

Aansluiting bij diverse vakken

Waterdiertjes sluit aan bij onderwerpen en kerndoelen. binnen diverse vakken

  • Alle vakken: wat kun je zelf doen om de waterkwaliteit in jouw omgeving te verbeteren?
  • Biologie: waterdiertjes passen goed bij het thema ecologie & voedselketen. Begrippen als waterkwaliteit en abiotische factoren voor het leven in het water komen aanbod. Evenals de eigenschappen van water en hoe deze in relatie staan met het waterleven (plant en dier
  • O&O: Een waterschap zou een potentiële opdrachtgever kunnen zijn. Leerlingen leren zelf een onderzoek op te zetten en daarbij eenvoudige veldwerkmetingen uit te voeren.

Combineer je project

 

Matthijs Begheyn - GLOBE

Projectleider GLOBE waterdiertjes

GLOBE

Contactpersoon

Heb je vragen over waterdiertjes? 

Neem dan contact op met Matthijs.

matthijs@globenederland.nl