Onderzoek
waterkwaliteit,
help je mee?

Lesmateriaal

Handleidingen

Deze website is zo opgezet dat leerlingen er zoveel mogelijk zelfstandig mee kunnen werken. Door mee te doen aan het warerkwaliteit onderzoek leren de leerlingen over het concept “onderzoek doen” binnen de context van het meten van waterkwaliteit

Voor docenten zijn de volgende handleidingen beschikbaar:

Hoe zet je het waterkwaliteit onderzoek op?

Dit onderzoek is gericht op de fysisch-chemische kwaliteit van water. Dit is eventueel uitstekend te combineren met onderzoek naar de biologische waterkwaliteit aan de hand van de Nationale Waterdiertjestelling

De module is opgedeeld in vijf fases die de stappen van wetenschappelijk onderzoek voorstellen. Elke fase is onderverdeeld in één of meerdere lessen. In de docentenhandleiding staat een overzicht van de fases. Je kunt zelf bepalen welke delen van de module je wel of niet uit wilt voeren. 

Je kunt de GLOBE metingen ook zonder deze lessen uitvoeren, maar we raden je sterk aan om in elk geval onderzoeksles 2 te behandelen met de leerlingen. Onderzoeksles 1 is uitermate geschikt om de nieuwsgierigheid te prikkelen en zeer aan te raden voor leerlingen die niet gewend zijn onderzoeksinstructies te volgen en meetapparatuur te gebruiken.

Hoeveel tijd heb je?

Eén à twee lessen
In één of twee lessen kan je een paar kleine proefjes rondom waterkwaliteit doen. Laat alle leerlingen een watermonster uit hun omgeving meenemen. Hier kunnen ze enkele protocollen op toepassen.

Drie of meer lessen (kort project)
Als je iets meer lessen tot je beschikking hebt, kan je met leerlingen het veld in. Om tijd te winnen, kan je de leerlingen over de verschillende protocollen verdelen, in de vorm van een soort expertles. Ze kunnen in de verwerkende les hun kennis uitwisselen. Leerlingen hebben bij 3 lessen of meer ook de tijd om een volledige onderzoekscyclus te doorlopen.

verdieping per vak

Aansluiting bij diverse vakken

Het project waterkwaliteit sluit aan bij diverse vakken.
 
  • Aardrijkskunde: Onderzoek de waterkwaliteit bij de school in de buurt. Wat zegt dit over de leefbaarheid van het gebied en welke maatregelen zouden er genomen kunnen worden. Veldwerk in de leefomgeving staat bij Aardrijkskunde centraal.
  • Biologie: Met de module Waterkwaliteit doen leerlingen allerlei onderzoekjes in een plas, sloot of rivier in hun omgeving. Zo leren zij over fysisch-chemische processen in ecosystemen en de relatie tussen mens en milieu. Deze module combineert goed met de module Waterdiertjes, die focust op biologische waterkwaliteit.
  • Scheikunde: In dit project kijken we naar chemische waterkwaliteit. Deze protocollen gaan o.a. over pH, nitraat, EGV en opgelost zuurstof. De metingen die leerlingen uitvoeren sluiten daarmee uitstekend aan bij de vaardigheden die zij bij scheikunde leren.
  • Extra Technasium O&O: Bij GLOBE kijken we naar zowel biologische als chemische waterkwaliteit in onze watermodules. De protocollen over chemische waterkwaliteit hebben betrekking tot o.a. pH, nitraat, EGV en opgelost zuurstof. Bij de module Waterdiertjes gaan kijken leerlingen naar het leven in de sloot en doen op basis daarvan uitspraken over de waterkwaliteit. Voor beide modules kan er samenwerking worden gezocht met partijen als de provincie of het waterschap.

Combineer je project

 

Matthijs Begheyn - GLOBE

Projectleider GLOBE waterkwaliteit

GLOBE

Contactpersoon

Heb je vragen over het waterkwaliteitproject? 

Neem dan contact op met Matthijs.

matthijs@globenederland.nl