Is jouw school klimaatbestendig? Onderzoek het in 2024 met GLOBE Ierland

Door klimaatverandering krijgen we in Nederland te maken met meer en onregelmatigere neerslag. Dit kan leiden grote overstromingen, zoals we zagen in Limburg in de zomer van 2021. Maar gelukkig kunnen we allerlei maatregelen nemen om de kans op zo’n grote overstroming te verkleinen. Door onze leefomgeving zo in te richten dat het water bij hevige buien kan worden opgeslagen en later veilig weg kan stromen, beperken we de impact van de wateroverlast.

Water management bij jou op school

In Ierland hebben ze ook te maken met deze verandering in hun neerslagpatroon. Daarom roepen zij scholen in heel Europa op in kaart te brengen hoeveel risico jouw school loopt en of jullie goed voorbereid zijn op zware regenval. 

Water management met GLOBE Ierland

Wat ga je doen?

Tijdens een periode van 4 weken breng je allerlei zaken die te maken hebben met water management in jouw (school)omgeving in kaart. Zo meet je de hoeveelheid regenval, plassen en plasvorming in kaart brengen, onderzoek doen naar de bodembedekking en infiltratiemogelijkheden en nog meer. Uiteindelijk schrijf je adviezen of maak je een ontwerp voor een klimaatbestendigere school. En misschien wil jouw gemeente wel met jouw adviezen aan de slag!

Er zijn voor docenten diverse lesmaterialen beschikbaar, zoals 4 powerpoint lessen en werkbladen.

Planning

11 december 2023 20.00-21.00 CET:
Docenten informatiesessie (vanuit Ierland)
10 januari 2024 – 2 februari 2024: Meetperiode regenval
11 januari 2024: online virtual kick-off event (45 min)
22 januari 2024: expert webinar (60 min)
8 februari 2024: student presentations (online)

Vorig jaar is deze ‘Spongy Schools’ pilot uitgerold in Ierland, waar ook een school uit Nederland aan heeft meegedaan. Leerlingen van het Marianum uit Groenlo hebben toen hun bevindingen gedeeld met scholen uit Ierland via een online student conference.

Meedoen of meer informatie nodig?

Ben je geïnteresseerd in deelname aan het project en/of wil je de webinar op 11 december bijwonen?

Stuur een mail naar info@globenederland.nl om je aan te melden of voor vragen.

Gerelateerd nieuws