Over GLOBE

Wat is GLOBE?

GLOBE is een netwerk van scholen die onderzoek doen aan natuur en milieu i.s.m. wetenschappers.

GLOBE inzetten in de klas

Onderzoeksvaardigheden
Door onderzoek te doen dat een échte bijdrage levert aan onderzoeken van instituten als NASA, KNMI, RIVM en WUR, raken leerlingen betrokken.

Internationalisering
GLOBE biedt met een netwerk van 28.000 scholen in 116 landen veel kansen voor uitwisseling en samenwerking.

Milieu en duurzaamheid
Leerlingen onderzoeken bodem, water, atmosfeer en natuur en leren zo een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde mening te vormen. Door te doen raken ze betrokken bij uitdagingen en kansen rondom milieu en duurzaamheid.

Partners

GLOBE is opgezet door NASA. Stichting GLOBE Nederland werkt o.a. samen met KNMI, RIVM, Wageningen UR, Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden.

Doelstelling

Citizen Science inzetten als middel om middelbare scholieren te interesseren voor wetenschap, natuur, milieu, internationalisering en duurzaamheid.

Doet mijn school al mee?

Klik op de interactieve kaart en kijk of jouw school al mee doet met GLOBE. Iedere ballon is een deelnemend land, met daarin het aantal deelnemende scholen.

GLOBE introductiefilm

GLOBE wetenschappers en docenten leggen uit hoe je met GLOBE aan de slag kunt.

Stichting GLOBE Nederland

Het Nederlandse deel van het internationale GLOBE netwerk wordt gecoördineerd door Stichting GLOBE Nederland. Het bestuur komt 4x per jaar bijeen.

Bestuursleden

 • Dr.ir. Carolien van Hemel, voorzitter (directeur Utrecht Sustainability Institute)
 • Dr. ir. Arnold van Vliet, secretaris (wetenschapper Wageningen UR)
 • Drs. Frank van Doorn, penningmeester (SME Advies, ViaFinancieel)
 • Dr. Ing Manon Zwart, (hoofd duurzaamheid, RIVM)
 • Prof.dr. Pieternel Levelt (directeur aardobservatie KNMI, hoogleraar Delft)
 • Dr. Frans Snik (Leiden Universiteit)
 • Prof.dr. Harrie Eijkelhof (vrmlg directeur Freudenthal instituut, voorzitter stuurgroep NLT)
 • Drs. Ton Reckman (docent Damstede Lyceum)

Beloningsbeleid

Overeenkomstig artikel 3.5 van de statuten ontvangt het bestuur geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Wel ontvangen ze een vergoeding voor gemaakte onkosten zoals reiskosten.

De stichting heeft verder geen personeel in dienst. Werkzaamheden worden uitgevoerd door ingehuurde zzp’ers. Deze ontvangen hier een marktconform tarief, maar doen in de praktijk ook veel vrijwillig.

Documenten

Bestuursleden Arnold van Vliet, Ton Reckman en anderen vertellen over GLOBE

GLOBE ambassadeurs

 • Prof.dr. Gerard van der Steenhoven, directeur KNMI
 • Em.Prof.dr. André van der Zande, directeur RIVM
 • Prof.dr.ir. Arthur Mol, rector magnificus Wageningen UR
 • Prof.dr.ir. Arjen Wals, Hoogleraar Sociaal Leren & Duurzame Ontwikkeling/Unesco Chair
 • Helga van Leur, weervrouw
 • Kimberley Vonk, GLOBE alumni en docent op het Bernard Nieuwentijt College
 • Prof. Jacqueline Cramer, voormalig minister van milieu, voormalig voorzitter Stichting GLOBE Nederland
 • Wim Kok, voormalig minister president
 • Floortje Dessing, tv persoonlijkheid, professioneel reizigster

Ambassadeurs Gerard van der Steenhoven, Helga van Leur en Timothy Broas en anderen vertellen over GLOBE tijdens GLOBE Earth Day op het KNMI 2015.

Ambassadeur Wim Kok en anderen vertellen over het GLOBE programma

Wij zijn altijd op zoek naar:

 • Stagiairs
 • Vrijwilligers
 • Zzp’ers of organisaties met ideeën die GLOBE kunnen versterken

Neem bij interesse contact op.

Wetenschappelijke partners

Project financiers

Bedrijfspartners

GLOBE vrienden

Ook partner worden?

GLOBE is zeer geïnteresseerd in organisaties die het programma inhoudelijk en/of financieel kunnen ondersteunen. Zie ons partnerplan. Neem bij interesse s.v.p. contact op.