SLA

SLA toolkit

Info voor SLA deelnemers die scholieren bij luchtkwaliteit willen betrekken.

Veelgestelde vragen

Scholen kunnen meedoen aan twee projecten om luchtkwaliteit te onderzoeken en daarover te leren via begeleidend lesmateriaal:

 1. Fijnstof met de Snuffelfiets. Dit is een sensor die je aan je stuur hangt en waarmee je de hele route de fijnstofconcentratie meet. Je kunt de sensor als je er niet mee fietst ook op een vaste plek ophangen, zodat hij continu data doorgeeft. De gegevens van de leerlingen dragen bij aan meer kennis voor het RIVM.
 2. NO2 met Palmes buisjes. Leerlingen hangen de meetbuisjes op en sturen ze een maand later naar het lab. De data wordt gebruikt door het KNMI voor het valideren van het Tropomi satelliet instrument. Daarnaast draagt het bij aan het meetnetwerk van het RIVM.

Aan welke projecten je de scholen wil laten deelnemen, kun je aangeven op het deelnameformulier

De leerlingen doen hun onderzoek in schooljaar 2024-2025.

 • Onderzoek naar fijnstof met de Snuffelfiets kan het hele jaar door. 
 • Onderzoek naar NO2 in de lucht met Palmesbuisjes kan gedurende 2 periodes van een maand:
  • Najaarscampagne 2024
  • Voorjaarscampagne 2025

Het project wordt uitgevoerd in schooljaar 2023-2024. Onze uitdrukkelijke bedoeling is dat scholen na het eerste jaar, het project en vaste plek in het curriculum geven en de sensoren dus ook na schooljaar 2023-2024 blijven gebruiken. Onze ervaring tot nu toe is dat scholen dit ook graag willen.

Hieraan zijn per schooljaar de volgende kosten verbonden om de sensoren in de lucht te houden en support te bieden:

€350,- per school voor lidmaatschap GLOBE. Hiervoor krijgen ze ondersteuning en kunnen aan alle nationale activiteiten deelnemen zoals trainingsdagen en webinars

€25,- per snuffelfietssensor voor connectiviteit en support.

Wij zullen met de opdrachtgever contact onderhouden om te bespreken of zij deze kosten voor de school wil blijven betalen in opvolgende jaren. Indien dit niet mogelijk is, kan de school ervoor kiezen de kosten zelf te betalen of kan zij het project op de school stoppen. In dat geval worden de sensoren in overleg met de SLA deelnemer aan een andere school ter beschikking gesteld.

De sensoren komen in beheer bij GLOBE NL en de deelnemende scholen krijgen ze in permanente bruikleen. Dit betekent dat ze de sensoren mogen houden zolang ze er actief gebruik van maken. Daarvoor tekenen ze een contract met GLOBE.
Doordat GLOBE de sensoren beheert, kunnen scholen bij vragen en technische problemen bij GLOBE terecht. Ook monitort GLOBE het gebruik van de sensoren om pro-actief contact op te kunnen nemen als de sensoren niet actief zijn.

Zeker! Dat maakt het project ook voor de scholen sterker. We hebben zeer positieve ervaringen met enkele provincies gemeenten. Daar hebben we bijvoorbeeld een startbijeenkomst en/of presentaties van de resultaten georganiseerd voor wethouder/gedeputeerde. Wij willen graag aansluiten bij jullie wensen, dus geef in het deelnameformulier svp aan wat jullie wensen zijn en wij maken dan een voorstel.

Zeker! Wij hebben een uitgebreid netwerk van scholen die al meedoen met GLOBE. Deze scholen kunnen we benaderen. Maar ook als we geen warme contacten hebben, kunnen we helpen met het benaderen van scholen. Daarnaast kunnen we indien nodig ook helpen bij het selecteren en contracteren van de scholen. Je kunt je wensen op dit vlak aangeven op het deelnameformulier

Je hoeft voor de deadline alleen het aantal scholen door te geven dat je wil laten meedoen. Werven kan later. Het werven kun je zelf doen, maar wij kunnen er ook bij helpen. Geef het aantal scholen s.v.p. door op het deelnameformulier

Voor middelbare scholen is dit een unieke kans om bij te kunnen dragen aan ècht wetenschappelijk onderzoek en zo leerlingen onderzoeksvaardigheden bij te brengen en te leren over luchtkwaliteit. Hun gegevens worden gebruikt door KNMI en RIVM en dat is motiverend voor leerlingen. Door mee te doen krijgen de scholen toegang tot een uitgebreid pakket aan ondersteunend lesmateriaal aansluitend bij verschillende vakken en niveaus dat reeds getest is op vele scholen. 

Dit is afhankelijk van de wensen van de docenten. Bij deelname is inbegrepen dat we langsgaan bij deelnemende scholen om samen met de docenten de perfecte aansluiting op hun curriculum te maken.

Wij hebben verschillende lesmaterialen met verschillende tijdsduur van projecten. Ze kunnen het project klein houden (2 klassikale lessen + onderzoek als huiswerk), maar er ook een groot project van maken dat enkele maanden duurt. Ook in de grootte van de groepen zijn verschillende opties, van klassikaal tot in groepjes (praktische opdracht, profielwerkstuk, o&o, etc)

Wij adviseren per school:

 • minimaal 10 snuffelfietssensoren (eventueel om beurten te gebruiken door verschillende klassen)


  en/of

 • 10 NO2 meetbuisjes per deelnemende klas voor de voorjaarscampagne en/of najaarscampagne

Wensen voor de aantallen kun je doorgeven op het deelnameformulier.

Wij gaan er voor om dit project door te laten gaan, dus we zullen altijd creatief op zoek gaan naar een oplossing, maar het belangrijkste is: doe mee en vul het deelnameformulier in zodat we het met z’n allen gaan halen!

De projecten in actie

Leerlingen meten fijnstof en NO2 in de lucht, analyseren de resultaten en delen deze o.a. aan wethouders en gedeputeerden.