Waterdiertjes.nl | Info voor waterbeheerders 

Waterdiertjes.nl is een webapp waarmee iedereen gewapend met een schepnet en smartphone de waterkwaliteit kan achterhalen en op de kaart zetten

Waterdiertjes.nl

Voor iedereen

Waterdiertjes.nl is ontwikkeld om bewoners of vrijwilligers actief te betrekken bij waterkwaliteit en biodiversiteit in hun omgeving.

Iedereen die waterdiertjes vangt en deze invoert op waterdiertjes.nl zet daarmee een stip op de openbare kaart waarvan de kleur de waterkwaliteit aangeeft. 

Waterdiertjes.nl kan door iedere organisatie als Citizen Science toepassing worden ingezet om bewustwording te stimuleren en/of samen met bewoners te werken aan een goede waterkwaliteit. 

Waterdiertjes.nl

Voor waterbeheerders

Waterdiertjes.nl wordt onderhouden, gebruikt en gefinancierd door een consortium van waterbeheerders, ngo’s en wetenschappers. Gezamenlijk gebruiken zij waterdiertjes.nl als:

  • Citizen Science (participatie) instrument om burgers enthousiast te maken voor de prachtige biodiversiteit in het water, bijvoorbeeld door het in te passen tijdens de Week van Ons Water;
  • Als onderwijsproject (er is allerlei begeleidend lesmateriaal);
  • Als indicatie voor de waterkwaliteit. Al 2 wetenschappelijke artikelen van o.a. WUR, NIOO en Brabantse Delta laten zien dat de data van waterdiertjes.nl een toegevoegde waarde heeft op de monitoring door professionals: artikel 1 | artikel 2

Waterdiertjes.nl

Deelnemen aan het consortium

Waterdiertjes.nl is voor iedereen kosteloos te gebruiken. Waterbeheerders die lid zijn van het consortium dragen bij aan het instandhouden en verder vernieuwen van de tool.
 
Voordelen lidmaatschap:
  • Lid van een netwerk van enthousiaste professionals (communicatie, educatie en ecologie) die graag hun kennis delen op online en fysieke bijeenkomsten en via mail;
  • Toolbox met kant-en-klare communicatiemiddelen die gemakkelijk naar de eigen situatie aangepast kunnen worden, zoals een zoekkaart;
  • Lesmateriaal;
  • Mogelijk tot het filteren van de metingen gedaan binnen het eigen beheersgebied;
  • Invloed uitoefenen op de ontwikkelingen binnen waterdiertjes.nl;
  • Zichtbaarheid op de website als partner.

Partners

Waterdiertjes.nl consortium

 

Participerende waterbeheerders

Deelnemen?

Vragen over het inzetten van waterdiertjes.nl als waterbeheerder, neem contact op met
Anton Gerritsen
anton@globenederland.nl