Onderzoekscyclus

Onderzoek doen is nieuwe kennis ‘maken’. Veel onderzoeken bestaan uit acht stappen. Samen vormen deze stappen de onderzoekscyclus. Gebruik deze stappen ook bij de GLOBE onderzoeksprojecten.