WATERDIERTJESTELLING

Tel de waterdiertjes en help de wetenschap en de waterschappen

Niveau: vmbo, onderbouw H/V Vakken: biologie, natuur

Doe je mee?

Voor dit project kunnen de leerlingen de natuur in. Bij de Nationale waterdiertjestelling vang je waterdiertjes en geef je je waarnemingen door op www.waterdiertjes.nl. De website berekent op basis van de doorgegeven dieren de waterkwaliteit. Dit is niet alleen leerzaam voor scholen, maar kan ook als indicator dienen voor wetenschappers en waterbeheerders.
Op de pagina waar je nu bent, vind je info voor scholen die mee willen doen.

Jeugdjournaal

Bekijk de uitzending van het Jeugdjournaal over de waterdiertjestelling

Waarom waterdiertjes tellen?

Het gaat op veel plekken niet goed met biodiversiteit aan waterdiertjes! Veel mooie insecten, zoals libellen, zijn afhankelijk van water omdat hun larven daarin leven.

Door met dit onderzoek mee te doen kun je onderzoekers en waterbeheerders helpen om een beter beeld te krijgen van de verspreiding van het waterleven. De data wordt onder andere gebruikt door Edwin Peeters, wateronderzoeker aan de Wageningen UR. Met de verzamelde data monitort hij veranderingen in waterkwaliteit in Nederland over de tijd. Waterbeheerders kunnen hiermee beter bepalen waar ze maatregelen moeten nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Edwin Peeters, Wageningen UR

Niveau

 • vmbo biologie
 • onderbouw havo/vwo biologie
 • bovenbouw havo/vwo PO

Wanneer?

Je kunt het hele jaar door je waarnemingen doorgeven!

Folder bestellen?

GLOBE scholen kunnen gratis tot 20 gedrukte exemplaren bestellen door een mail naar info@globenederland.nl te sturen.

Realisatie

De Nationale Waterdiertjes Telling is in opdracht van en i.s.m. bovenstaande partners gerealiseerd door: De Waterspin, SME Advies en Shock The Frog.

Benodigde meetinstrumenten

 1. Schepnet (liefst met een maaswijdte van 1mm of kleiner)
 2. Witte bak (om diertjes in te verzamelen en te tellen)
 3. Smartphone (met internetbereik en gps)

Hoe doe je mee?

 1. Verzamel bovenstaande materialen.
 2. Ga naar een watertje dat je wilt onderzoeken. Dat mag overal zijn, je eigen vijver is bijvoorbeeld erg leuk, maar een vieze of schone sloot mag ook!
 3. Vang minstens 50 diertjes met je schepnet
 1. Doe ze in de witte bak om de namen te achterhalen en ze te tellen.
  Meer uitleg vind je op Waterdiertjes.nl en in de folder met achtergrondinformatie.
 2. Geef je waarnemingen door met je smartphone op www.waterdiertjes.nl.
 1. De website toont je het rapportcijfer die jouw onderzoeksplek voor de waterkwaliteit krijgt op basis van de gevangen diertjes.
 2. Jouw waarnemingen staan voor iedereen zichtbaar op de kaart en worden gebruikt door onderzoekers.

Bestellen

GLOBE verkoopt zelf geen meetinstrumenten.

Tip: winkel.ivn.nl (leden van GLOBE ontvangen 10% korting)

Tellen van de diertjes gaat makkelijk ter plekke op een smartphone of tablet via www.waterdiertjes.nl

Waterkwaliteit

Alle diertjes die je via Waterdiertjes.nl invoert, hebben een waterkwaliteitsindex van 1 tot en met 5 waterdruppels. Hoe meer druppels een dier heeft, hoe meer het bijdraagt aan een hoge waterkwaliteitsscore. Vang je libellenlarven, geelgerande watertorren en vlokreeften, dan is dat een goed teken want zij hebben 5 druppels. Vang je daarentegen vooral steekmuglarven, poelslakken en posthoornslakken, dan is dat een slecht teken, want zij scoren maar 1 druppel.

Meer uitleg in de folder met achtergrondinfo…

Hoe meer waterdruppels jouw waterbeestjes hebben, hoe beter de waterkwaliteit 

Keuzemenu lesmateriaal

De kern van de Nationale Waterdiertjestelling is het veldwerk waarbij de leerlingen buiten diertjes gaan vangen, tellen en doorgeven via www.waterdiertjes.nl. Daarnaast zijn er verdiepende opdrachten die voor of na het veldwerk gedaan kunnen worden…

LessonUp introles

Voor iedereen een vrij beschikbare LessonUp “Powerpoint” voor een interactieve eerste les.

Downloads (vrij beschikbaar)

Alle benodigdheden om het veldwerk tot een succes te maken:

Downloads (lidmaatschap)

De website www.waterdiertjes.nl en de materialen voor het veldwerk zijn voor iedereen zonder inloggen te gebruiken. Wil je educatieve meerwaarde bereiken en voor meer verdieping zorgen, gebruik dan ook onderstaande lesmaterialen. Om ze te downloaden moet je inloggen en dus lid zijn van GLOBE.

GLOBE activiteiten komend schooljaar

Komend schooljaar hebben we allerlei online en offline evenementen voor leerlingen en docenten gepland. Zie voor een overzicht de afbeelding hieronder. Wat highlights van komend..

GLOBE dag 2021

Datum:  5 oktober 2021Locatie: RIVM, Bilthoven Op deze dag vertelden wetenschappers en ervaren GLOBE docenten hoe middelbare scholieren kunnen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.   {{..

Science Fair 2022

Op de GLOBE Science Fair presenteren leerlingen hun GLOBE onderzoek in het Engels aan een jury van wetenschappers en aan elkaar. Ze maken daarmee kans..

Opvallend veel waterdiertjes gezocht in 2020

In 2020 hebben opvallend veel leerlingen en vrijwilligers meegedaan aan het beoordelen van de waterkwaliteit via www.waterdiertjes.nl. Dit ondanks, of misschien wel dankzij, Corona. In..

Water community-bijeenkomst [13 april]

Al enige tijd zijn er drie watermodules actief: Waterdiertjes Waterkwaliteit Plastic Soup Omdat het weer het steeds vaker toelaat dat we naar buiten gaan, organiseren..

Opnames Zoom sessies 25 jarig jubileum online

GLOBE bestaat 25 jaar en dat hebben we gevierd met een programma van een week met dagelijks online workshops. Wetenschappers en ervaren GLOBE docenten legden uit..

Nieuwe filmpjes waterdiertjes onderzoek

Het gaat niet zo goed met de kwaliteit van veel wateren in Nederland , en er is maar weinig bekend over de kwaliteit in kleine..

Nieuwste resultaten van Waterdiertjes.nl: Minder waterkevers en verminderde waterkwaliteit in 2019.

Ook in 2019 is weer volop meegedaan met de Waterdiertjestelling: in totaal hebben burgerwetenschappers en leerlingen in Nederland zo’n 400 waarnemingen gedaan. Er zijn op..

Samen aan de slag met Waterdiertjes.nl

Consortium waterdiertjes opgericht Negen organisaties werken vanaf 2020 samen in het consortium Waterdiertjes. Ze zorgen voor het onderhoud en vernieuwing van de website en werken..

Week van ons water van start

Vandaag gaat de Week van ons water van start! Een mooi moment om mee te doen met de Nationale Waterdiertjes-telling. Red je het niet in..

Lesideeën en inspiratie

Waterkwaliteit bij jou in de sloot
Opzet: De module Waterdiertjes bestaat uit diverse lesactiviteiten. De kortste leerroute omvat 2 lesuren: de veldwerkles en de verwerkingsles. Leerlingen formuleren voorafgaand aan de veldwerkles een onderzoeksvraag (zie docentenhandleiding). Hieraan kan je een les besteden, maar bij gebrek aan tijd kan dit ook als huiswerk worden opgegeven. Het eerste lesuur verzamelen leerlingen data: ze gaan waterdiertjes vissen in een sloot nabij de school. Ze kunnen de data gelijk invoeren via de Waterdiertjes app. Tijdens de tweede les beantwoorden ze hun onderzoeksvraag. Voor inspiratie voor deze verwerkende les vind je in de docentenhandleiding. Hier vind je ook allerlei lesactiviteiten om jouw les mee uit te breiden.
Lesduur: 2 uur
Moment van onderzoek: voorjaar, zomer, najaar
Vakken: Biologie, O&O
Wat gebeurt er met de informatie?: De data wordt gebruikt door Edwin Peeters, wateronderzoeker aan de Wageningen UR. Met de verzamelde data monitort hij veranderingen in waterkwaliteit in Nederland over de tijd.

Meer doen met GLOBE?