Onderzoek
waterdiertjes,
help je mee?

Onderzoeken

Hoe onderzoek ik de waterkwaliteit met waterdiertjes?

Om je onderzoek naar waterdiertjes goed uit te voeren gebruik je de GLOBE onderzoekscyclus. Op deze pagina wordt je stap voor stap door deze cyclus heen geleid. Gebruik het werkblad: ‘waterdiertjes onderzoek doen (VO)

 

Stap 1

Oriënteer

Voor je onderzoek kan doen naar een onderwerp, moet je eerst weten waar het precies om gaat. In deze eerste stap ga je daarom van alles uitzoeken over waterdiertjes. Hieronder vind je een paar tips om meer te weten te komen over dit onderwerp. Heb je vragen, schrijf ze dan op!

LessonUp

Een LessonUp is een soort interactieve Powerpoint waarmee je van alles te weten komt over het project.

Of doe de waterdieren quiz (powerpoint) en ontdek welke waterdieren je al kent.

Knipselvel

Leuke interactieve manier om meer te weten te komen over de waterdiertjes

YouTube video’s

Instructie voor het verzamelen van waterdieren met simpele hulpmiddelen

Wateronderzoek met WATERDIERTJES.NL #11 Ernst Kopje Onder

 

Campagne

Ieder jaar is er een ander waterdiertje die in het zonnetje wordt gezet. Dit jaar 2024 is de kokerjuffer het diertje van het jaar. Zitten er bij jou kokerjuffers in de buurt?

 

Nog meer tips

 • Heb je iets gevonden waar je graag verder in zou willen verdiepen? Maak een lijst met allerlei vragen die jou leuk lijken om te onderzoeken. 
 • Een goed onderzoek kijkt naar iets wat nog niet bekend is. Dus zoek naar de ‘gaten’ in de (wetenschappelijke) kennis.
 • Een onderzoek moet ook een maatschappelijk nut dienen. Waarom is het belangrijk dat jouw onderwerp onderzocht wordt?

Handige websites

 • Nieuws waterdiertjes – Kijk bij het nieuws op de waterdiertjespagina. Hier komen regelmatig nieuwe interessante updates voorbij. 
 • Waterdiertjes – Hier vind je alles over de waterdiertjestellingen en resultaten.
 • Waterdiertjes – Achtergrondinformatie over diertjes en ecologie.
 • Resultaten waterdiertje.nl: 2019 – 2020
 • IVN natuureducatie – Slootjesdagen.
 • Zwemwater –  Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit op officiële zwemplaatsen in Nederland. Deze site wordt gebruikt bij verwerkingsopdracht 2.
 • Waterdata – Site van RWS waarop de een aantal actuele gegevens als stroomsnelheid, waterstand en watertemperatuur van de grotere wateren in Nederland te vinden zijn.
 • Onderzoeksrapport Inventarisatie macrofauna.

Stap 2

Stel onderzoeksvraag

Tijdens de oriëntatefase zijn er hopelijk al veel vragen bij je opgekomen die je hebt genoteerd. Op basis van de vragen die bedacht zijn, kan een onderzoeksvraag geformuleerd worden voor de rest van het onderzoek. In het werkblad ‘waterdiertjes onderzoek doen (VO) vind je vragen die helpen om een goede onderzoeksvraag te bedenken.

Hoofdvraag en deelvragen:

Voor een onderzoek is er één hoofdvraag met een aantal deelvragen nodig. Deelvragen zijn alle vragen waar eerst het antwoord op moet komen om je hoofdvraag te kunnen beantwoorden..

Voor het stellen van goede vragen is een lijst met ‘eigenschappen’. Kijk op de pagina van de onderzoekscyclus waaraan een goede vraag moet voldoen.

 

Stap 3

Ontwikkel onderzoeksplan

In stap 2 is een onderzoeksvraag bedacht. Nu komt het erop aan dat die vraag beantwoord gaat worden door onderzoek te doen. Elk onderzoek begint met het maken van een onderzoeksplan.

Beschrijf de volgende vragen voor je onderzoeksplan. En misschien weet je nog meer vragen te bedenken.

 1. Hoe vaak ga je meten?
 2. In welke periode ga je meten?
 3. Hoe laat ga je meten?
 4. Welk watertje wil je onderzoeken en waarom?
 5. Wil je verschillende wateren met elkaar vergelijken?
 6. Wat heb je allemaal nodig om het onderzoek uit te voeren?

Al deze vragen beantwoord je in je onderzoeksplan.  Kijk op de pagina van de onderzoekscyclus waaraan een goed onderzoeksplan moet voldoen.

Stap 4

Verzamel gegevens

Nu ga je echt aan de slag! Verzamel al je gegevens volgens je onderzoekplan. 

Je voert alle data in met je smartphone op de website www.waterdiertjes.nl

Tip! Neem een notieboekje mee en schrijf wat op over de omgeving.

Instructiefilmpje voor het invoeren van je data

Stap 5

Analyseer gegevens

Analyseren is je gegevens zo bewerken en verwerken dat je er conclusies uit kunt trekken en je uiteindelijk jouw onderzoeksvraag ermee kunt beantwoorden. Hoe je dat moet doen hangt af van je onderzoek.

Jouw gegevens die je hebt invoert op de website zijn terug te vinden op de kaart. Een rapportcijfer geeft aan hoe goed de waterkwaliteit is van jouw watertje.

Waterdiertjes en waterkwaliteit

Alle diertjes die je via Waterdiertjes.nl invoert, hebben een waterkwaliteitsindex van 1 tot en met 5 waterdruppels. Hoe meer druppels een dier heeft, hoe meer het bijdraagt aan een hoge waterkwaliteitsscore. Vang je libellenlarven, geelgerande watertorren en vlokreeften, dan is dat een goed teken want zij hebben 5 druppels. Vang je daarentegen vooral steekmuglarven, poelslakken en posthoornslakken, dan is dat een slecht teken, want zij scoren maar 1 druppel. Meer uitleg kun je vinden in de folder met achtergrondinformatie.

Hoe meer waterdruppels jouw waterbeestjes hebben, hoe beter de waterkwaliteit 

Analyseren

Alle metingen zijn voor iedereen zichtbaar. Je kunt ook ruwe data in een excel sheet downloaden via www.waterdiertjes.nl.

Het werkblad ‘‘waterdiertjes onderzoek doen (VO)’  helpt je verder om je gegevens de analyseren.

Stap 6

Trek conclusies

Nu je jouw gegevens hebt geanalyseerd, kan je je onderzoeksvraag gaan beantwoorden. Welke antwoorden kun je nu geven? Gebruik hiervoor ook het werkblad ‘waterdiertjes onderzoek doen (VO)’  

In een conclusie kijk je ook even terug. Was het misschien moeilijk om je aan het tijdstip te houden wat je van tevoren bedacht had? Zulke dingen zet je er ook allemaal bij. Kan je ook bedenken wat voor invloed dit heeft gehad op jouw onderzoek?

Stap 7

Deel je bevindingen

Onderzoek deel je met anderen zodat zij je resultaten en conclusies kunnen controleren, gebruiken voor nieuw onderzoek of gebruiken voor toepassingen. Er zijn verschillende manieren om je onderzoek te delen: 

 • Upload hier jouw onderzoeksrapport, verslag of poster na akkoord van de docenten uploaden naar de GLOBE website. Wie weet zie je je eigen resultaten wel terug op de website. 

Stap 8

Bedenk nieuwe vragen

Er nog geen genoeg van? Onderzoek werkt vaak zo dat je tijdens het onderzoeken weer op nieuwe vragen komt. Door nieuwe resultaten of technologische ontwikkelingen kunnen er weer andere dingen onderzocht worden. Je begint weer bij stap 1 van de onderzoekscyclus.

En zijn er misschien nieuwe vragen bij je opgekomen tijdens het onderzoek? Misschien is de waterkwaliteit heel slecht, kun je dan bedenken waarom dit zo is en wat eventuele oplossingen zouden zijn?  Je kan het zelf weer verder gaan onderzoeken!