Waterdiertjes

Tel de waterdiertjes en help de wetenschap en de waterschappen

Onderzoek naar waterkwaliteit

Waarom dit onderzoek?

Het gaat op veel plekken niet goed met biodiversiteit aan waterdiertjes! Door met dit onderzoek mee te doen kun jij onderzoekers en waterbeheerders helpen om een beter beeld te krijgen van de verspreiding van het waterleven. De data wordt onder andere gebruikt door Edwin Peeters, wateronderzoeker aan de Wageningen UR. Met de verzamelde data monitort hij veranderingen in waterkwaliteit in Nederland over de tijd. 

Wist je dat…

…het over het algemeen een goed teken is als er veel dieren in en bij een sloot te vinden zijn? Dat betekent dat er voor al die diertjes voldoende eten te vinden is, wat weer een teken is van een gezonde omgeving.

Uitzending van het Jeugdjournaal over Waterdiertjes

Agenda

Activiteiten

Ernst's OnderWaterWereld over Waterdiertjes

Duurzaamheid

SDG’s

Deze module sluit aan bij de volgende Sustainable Development Goals

6

Clean water and sanitation

14

Life below water

Website

Waterdiertjes

Hoe verzamel je de waterdiertjes?

Ook bijdragen

Meedoen met
Waterdiertjes?

Om mee te doen met dit onderzoeksproject moet je school lid zijn van GLOBE. Check hier of jouw school lid is en zo niet, vraag je docent om lid te worden.

Partners

Wie doen er mee met dit project?

Het project Waterdiertjes (voorheen de Nationale Waterdiertjestelling) is in opdracht van en in samenwerking met bovenstaande partners gerealiseerd door: De Waterspin, SME Advies en Shock The Frog.