Onderzoek
naar UHIE,
help je mee?

Lesmateriaal

Handleidingen

Deze website is zo opgezet dat leerlingen er zoveel mogelijk zelfstandig mee kunnen werken. Door mee te doen aan het UHIE onderzoek leren de leerlingen over het concept “onderzoek doen” binnen de context van het Urban Heat Island Effect.

Voor docenten zijn de volgende handleidingen beschikbaar:

Hoe zet je het UHIE project op?

Het project UHIE biedt allerlei mogelijkheden. Centraal staat onderzoek doen en het doen van metingen met een infrarood thermometer (zie meetinstrumenten). Deze basis kan worden uitgebreid met vakinhoudelijke of meer thematische lessen.

LET OP: Dit lesmateriaal is in voorjaar 2024 ontwikkeld als pilot met de Universiteit Utrecht en wordt momenteel getest. Het kan zijn dat het lesmateriaal nog iets wordt aangepast. Wil jij helpen bij het testen van het lesmateriaal? Neem dan contact op en ontvang maximaal 8 gratis infrarood thermometers!

Hoeveel tijd heb je?

Voor het UHIE project heb je minimaal drie lessen nodig en één huiswerkopdracht. Eventueel kan de oriëntatie ook als huiswerk worden opgegeven, dan kunnen de leerlingen de metingen in de les doen.
 
  • Les 1: Introductie + Werkblad onderzoeksplan stap 1: oriëntatie. Deze les begint met een Powerpoint waarbij uitleg wordt gegeven over het UHIE, vervolgens kunnen de leerlingen aan de slag met onderdeel 1: oriëntatie van het Werkblad onderzoeksplan. In dit onderdeel gaan ze nadenken over wat ze al weten van het UHIE en wat ze willen weten.
  • Les 2: Werkblad onderzoeksplan (stap 2: stel onderzoeksvraag en 3: ontwikkel onderzoeksplan). In deze les gaan de leerlingen aan de slag met het stellen van een onderzoeksvraag en het opstellen van een onderzoeksplan. Om meer informatie over het UHIE te krijgen kunnen ze de Werkbladen stralingsbalans deel 1 en deel 2 ook als extra oriëntatie gebruiken. Hierdoor maken ze kennis met het doen van onderzoek naar het UHIE.
  • Huiswerkopdracht: Werkblad onderzoeksplan (stap 4: verzamel gegevens). Leerlingen voeren zelfstandig in hun eigen tijd het onderzoeksplan uit dat ze hebben opgesteld.
  • Les 3: Werkblad onderzoeksplan (stap 5: analyseer gegevens en 6: trek conclusies). In de laatste les gaan de leerlingen hun data analyseren en geven ze antwoord op hun onderzoeksvraag.
Uitbreiden van de lessenserie
Het onderzoek kan zo groot of zo klein gemaakt worden als je wilt, ook kun je ervoor kiezen om alle opdrachten in de les uit te voeren en geen huiswerk te geven of kunnen de leerlingen zich verder verdiepen in het UHIE met het werkblad omgevingsonderzoek.

verdieping per vak

Aansluiting bij diverse vakken

Het project UHIE sluit aan bij diverse vakken. 
 
  • Aardrijkskunde: het UHIE past goed bij de thema’s stralingsbalans, gevolgen van klimaatverandering, oplossingen voor klimaatverandering en sustainable cities (hierbij kan eventueel een combinatie gemaakt worden met wateroverlast).
  • Natuurkunde: het UHIE past goed bij de thema’s straling, soortelijke warmte en verdampingswarmte.
 

Combineer je project

 

Dorien Dorresteijn - GLOBE

Projectleider GLOBE UHIE

GLOBE

Contactpersoon

Heb je vragen over het UHIE project? 

Neem dan contact op met Dorien.

dorien@globenederland.nl