Onderzoek
naar UHIE,
help je mee?

Onderzoeken

Hoe onderzoek ik UHIE?

Om je onderzoek naar UHIE goed uit te voeren gebruik je de GLOBE onderzoekscyclus. Op deze pagina word je stap voor stap door deze cyclus heen geleid. Gebruik hetwerkblad onderzoeksplan, deze leidt je door alle stappen heen. En je hebt ook het dataformulier oppervlaktetemperatuur + wolkenprotocol nodig. Deze werkbladen en dataformulieren kan je opvragen bij je docent.  

Je profielwerkstuk over UHIE?

UHIE leent zich uitermate goed voor een profielwerkstuk voor diverse vakken. Je kan bijvoorbeeld onderzoeken of jouw school klimaatbestendig is. Of in hoeverre er een verschil is in UHIE tussen locaties in jouw omgeving. Enkele interessante onderzoeksvragen zijn:
 • Hoe verandert de oppervlaktetemperatuur voor verschillende soorten landbedekking (bijvoorbeeld gras versus asfalt) op een bewolkte dag?
 • Hoe beïnvloedt het tijdstip van het jaar de oppervlaktetemperatuur?
 • Hoe verschilt de oppervlaktetemperatuur van verschillende soorten landbedekking gedurende de dag?
 • Hoe verandert de oppervlaktetemperatuur voor verschillende soorten landbedekking wanneer het nat is vergeleken met wanneer het droog is?
 • In hoeverre kunnen groene daken bijdragen aan het verminderen van het Urban Heat Island Effect in stedelijke gebieden? Vergelijk dit met traditionele dakbedekking.
Wil je graag je profielwerkstuk over UHIE schrijven en heb je een vraag of hulp nodig? Je kan altijd contact met ons opnemen: info@globenederland.nl 

Stap 1

Oriënteer

Voor je onderzoek kan doen naar een onderwerp, moet je eerst weten waar het precies om gaat. In deze eerste stap ga je daarom van alles uitzoeken over UHIE. Hieronder vind je een paar tips om meer te weten te komen over dit onderwerp. Heb je vragen, schrijf ze dan op!

Powerpoint

De introductieles van het UHIE project kan je helpen om meer te weten over het UHIE. Daarnaast geven de Werkbladen Stralingsbalans deel 1 en Stralingsbalans deel 2 je ook meer achtergrond informatie over het UHIE.

YouTube video’s

NASA – Urban Heat Islands

 

GLOBE Internationaal

Op de internationale website van GLOBE vind je veel informatie over het UHIE. Deze website is specifiek voor leerlingen gemaakt. Er is ook een website die geschikt is voor docenten en leerlingen. Deze vind je hier.

Nog meer tips

 • Heb je iets gevonden waar je graag verder in zou willen verdiepen? Maak een lijst met allerlei vragen die jou leuk lijken om te onderzoeken. 
 • Een goed onderzoek kijkt naar iets wat nog niet bekend is. Dus zoek naar de ‘gaten’ in de (wetenschappelijke) kennis.
 • Een onderzoek moet ook een maatschappelijk nut dienen. Waarom is het belangrijk dat jouw onderwerp onderzocht wordt?
 • Let bij oriëntatie op conflicten tussen je bronnen. Zijn er zaken waar andere onderzoekers het niet over eens zijn? Dan is dat misschien wel een interessant onderwerp voor jou!

Handige websites

Stap 2

Stel onderzoeksvraag

Tijdens de oriëntatefase zijn er hopelijk al veel vragen bij je opgekomen die je hebt genoteerd. Op basis van de vragen die bedacht zijn, kan een onderzoeksvraag geformuleerd worden voor de rest van het onderzoek. Eventueel kun je je docent vragen om het werkblad Stralingsbalans, die onderzoek helpt je om een goede onderzoeksvraag op te stellen. 

Hoofdvraag en deelvragen:

Voor een onderzoek is er één hoofdvraag met een aantal deelvragen nodig.  Deelvragen zijn alle vragen waar  eerst het antwoord op moet komen om je hoofdvraag te kunnen beantwoorden. 

Voor het stellen van goede vragen is een lijst met ‘eigenschappen’. Kijk op de pagina van de onderzoekscyclus waaraan een goede vraag moet voldoen. 

Stap 3

Ontwikkel onderzoeksplan

In stap 2 is een onderzoeksvraag bedacht. Nu komt het erop aan dat die vraag beantwoord gaat worden door onderzoek te doen. Elk onderzoek begint met het maken van een onderzoeksplan. Bij wetenschappelijke onderzoeken kosten de eerste 3 stappen van de cyclus samen vaak wel 30% van de tijd van het hele onderzoek. Dit lijkt veel, maar je voorkomt hiermee dat je verderop in de cyclus heel veel tijd verspilt.

Welk meetinstrument heb je bijvoorbeeld nodig voor het beantwoorden van jouw vraag? Wil je alle twee de meetinstumenten gebruiken of één van de twee? Wanneer ga je onderzoeken? Waar en wat wil je precies te weten komen…? 

Al deze vragen beantwoord je in je onderzoeksplan.  Kijk op de pagina van de onderzoekscyclus waaraan een goed onderzoeksplan moet voldoen. 

Stap 4

Verzamel gegevens

Nu ga je echt aan de slag! Verzamel al je gegevens volgens je onderzoekplan. 

Voor het verzamelen van de gegevens heb je verschillende dataformulieren en protocollen nodig. Deze staan in dataformulier oppervlaktetemperatuur + wolkenprotocol , afhankelijk van de onderzoeksvraag kun je ook de checklisten uit het werkblad Omgevingsonderzoek  gebruiken. Deze werkbladen kan je opvragen bij jouw docent.

Data invoeren 

Vergeet niet om jouw data ook door te geven met de GLOBE Observer App. Zo deel je jouw gegevens met de wetenschappers en draag het bij aan wetenschappelijk onderzoek. Ook kun jij jouw gegevens makkelijker analyseren of vergelijken met anderen. Je krijgt van je docent de handleiding data invoer.  Wil je geen App downloaden, dan kan je jouw data ook via de website www.globe.gov invoeren. 

De data die je hebt ingevoerd via de App of de website komt dan op de website https://vis.globe.gov/GLOBE. Hiermee kan je jouw gegevens weer terugvinden.

Stap 5

Analyseer gegevens

Analyseren is je gegevens zo bewerken en verwerken dat je er conclusies uit kunt trekken en je uiteindelijk jouw onderzoeksvraag ermee kunt beantwoorden. Hoe je dat moet doen hangt af van je onderzoek.

Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de data die is verzameld door leerlingen van over de hele wereld of alleen je eigen data vergelijken. Geef je resultaten overzichtelijk weer, bijv. in een tabel en/of grafiek. Denk goed na welke manier het beste past bij je onderzoeksvraag en je data. Hoe je jouw data het beste kunt visualiseren staat beschreven in de handleiding data visualisatie die je kunt opvragen bij jouw docent. 

Stap 6

Trek conclusies

Nu je jouw gegevens hebt geanalyseerd, kan je je onderzoeksvraag gaan beantwoorden. Maar een goede conclusie is meer dan dat. Het is ook een reflectie op het onderzoeksproces en een vooruitblik naar eventuele vervolgonderzoeken. Misschien heb jij wel gevonden waar het UHIE met meest gemerkt kan worden in jouw leefomgeving en ontdekt wat de oorzaak hiervan is. Denk dan aan mooie oplossingen om dit te verbeteren.

Stap 7

Deel je bevindingen

Als je alle gegevens hebt ingevuld in de Observer app zullen de gegevens worden verzonden naar wetenschapper Martijn Kuller van de UU en de wetenschapper Kevin Czajkowski, van University of Toledo (VS). Ze zullen jullie resultaten bekijken en gebruiken voor onderzoek. Als je meedoet aan de campagne kun je ook feedback krijgen van de wetenschappers op je resultaten.

Delen

Onderzoek deel je met anderen zodat zij je resultaten en conclusies kunnen controleren, gebruiken voor nieuw onderzoek of gebruiken voor toepassingen. Er zijn verschillende manieren om je onderzoek te delen: 

 • Upload hier jouw onderzoeksrapport na akkoord van de docenten uploaden naar de GLOBE website. Wie weet zie je je eigen resultaten wel terug op de website. 
 • Kom naar de GLOBE Science Fair en presenteer je resultaten aan echte wetenschappers. Misschien ga jij er wel vandoor met de prijs. Check de agenda voor de datum van de volgende Science Fair

 

Stap 8

Bedenk nieuwe vragen

Er nog geen genoeg van? Onderzoek werkt vaak zo dat je tijdens het onderzoeken weer op nieuwe vragen komt. Door nieuwe resultaten of technologische ontwikkelingen kunnen er weer andere dingen onderzocht worden. Je begint weer bij stap 1 van de onderzoekscyclus. 

Profielwerkstuk
Misschien ben je wel geïnspireerd geraakt om eens dieper in dit onderwerp te duiken en je profielwerkstuk er over te laten gaan. Neem eens een kijkje op de resultatenpagina of de algemene pws pagina.