Onderzoek
naar UHIE,
help je mee?

Lesmateriaal

LET OP: Dit lesmateriaal is in voorjaar 2024 ontwikkeld als pilot met de Universiteit Utrecht en wordt momenteel getest. Het kan zijn dat het lesmateriaal nog iets wordt aangepast. 

Algemeen lesmateriaal

Introductieles

In de algemene introductieles leren de leerlingen over het UHIE en de reden waarom hier onderzoek naar gedaan wordt. Dit wordt gedaan met een powerpoint.

Werkbladen en opdrachten onderzoek doen

Door middel van werkbladen kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag met het opzetten van het onderzoek en het analyseren van de zelf verkregen data.

Lesmateriaal

Metingen doorgeven

GLOBE scholen kunnen hieronder hun gegevens doorgeven. Je gegevens komen openbaar op de kaart en dus kan iedereen ze gebruiken voor onderzoek. Ook leerlingen kunnen hun resultaten vergelijken met die van andere leerlingen wereldwijd.

Handleidingen

Er zijn twee handleidingen. De eerste is voor het invoeren van data. Dit kan op de laptop wanneer de leerlingen terug zijn in de klas. Of via de smartphone met de GLOBE observer app gelijk in het veld. De tweede handleiding is voor het visualiseren van de data. 

Lesmateriaal

Verdiepingsopdrachten

Stralingsbalans

Ter oriëntatie kan tijdens het doorlopen van het werkblad onderzoeksplan het werkblad stralingsbalans worden uitgevoerd. Dit zal leerlingen helpen bij het opstellen van een goede onderzoeksvraag.

 • Werkblad stralingsbalans 1
  Leer meer over hoe verschillende bodembedekking straling absorberen, vasthouden en weer terug uitstralen.
 • Werkblad stralingsbalans 2
  Onderzoek vijf typen bodembedekking: gras, asfalt, bestrating (stoep/schoolplein),begroeiing (struiken, bomen) en onbegroeide bodem. Stap 3-5 van de onderzoekscyclus. 

Onderzoek leefomgeving

Voor het UHIE onderzoek is een extra verdiepingsopdracht ontwikkeld. Onderzoek naar de leefomgeving staat hierin centraal. Leerlingen doen onderzoek in hun omgeving naar factoren die met het UHIE te maken kunnen hebben. Hierbij leren ze om hun metingen in een groter perspectief te plaatsen en na te denken over eventuele oplossing om het UHIE tegen te gaan.

Storymaps

Voor het UHIE project kan je ook heel goed werken met ArcGIS storymaps. Dit draagt bij aan de digitale vaardigheden van leerlingen. Ook zijn storymaps fijne leeromgevingen omdat leerlingen alle materialen in de storymap kunnen vinden, en dus niet verder op het internet hoeven te zoeken.

 • Hitte in de Stad (NL)
  Niveau: 2de / 3de leerjaar. Duur: minimaal 3 lesuren (kort project) Leerlingen gaan zelf een onderzoek uitvoeren naar hun leefomgeving. Ze beantwoorden de vraag: “Hoe hittebestendig is jouw wijk en wat zijn de mogelijke aanvullende maatregelen?’” Doormiddel van een werkboekje, te vinden in de storymap, doorlopen ze het hele onderzoek. Deze storymap is ontwikkeld door Jet (GLOBE Nederland) tijdens haar master Educatie & Communicatie: Geografie aan de Universiteit Utrecht. 
 • Creation of Urban Heat Islands (ENG)
  Niveau: bovenbouw. Duur: mogelijkheid om onderdelen los te maken. This story map allows students to explore the urban heat island effect using surface (skin) temperature and vegetation data. Students will investigate the processes that create differences in surface (skin) temperatures, as well as how human activities have led to the creation of urban heat islands. Deze storymap is ontwikkeld door NASA onder leiding van Wetenschapper Kevin Czajkowski.
 •  

Lesmateriaal

Hoe sluit het aan op Onderzoek en Ontwerpen – Technasium?

Het technasium is een onderwijsstroom voor vwo en havo. De module over het UHIE is ontstaan in samenwerking met docenten van Helen Parkhurst Almere. Heb jij ook een module ontwikkeld voor O&O? Stuur een mail naar info@globenederland.nl. 

Lesmateriaal

TTO – Engels lesmateriaal

Internationale campagne

Vanuit het international GLOBE programma zijn er regelmatige intensieve observeer periodes waarin de de wetenschapper Kevin Czajkowski leerlingen oproept om metingen te doen. Engels lesmariaal is te vinden op de webpagina’s van de campagne.

 •  Bekijk hier de internationale UHIE docenten pagina.
 • Bekijk hier de internationale UHIE leerlingen pagina. Op deze pagina kunnen leerlingen eventueel inspiratie opdoen voor hun onderzoek door te kijken wat andere leerlingen hebben gedaan of meer informatie vinden over het UHIE

De intensieve observeerperiode’s vinden plaats in maart, oktober en december. Gedurende één van die maanden vraagt wetenschapper Kevin Czajkowski om minimaal vijf metingen te doen.